พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559
การคาดหมาย ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้

ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ในช่วงวันที่ 28- 31 พ.ค. คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ข้อควรระวัง   

ขอให้ประชาชนภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉลับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และอ่าวไทย ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้มีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 30-31 พ.ค.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. และ 30-31 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. และ 30-31 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. และ 30-31 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. และ 30-31 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 25- 27 พ.ค. และ 30-31 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ

ในช่วงวันที่ 28-29 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ในช่วงวันที่ 28-31 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ออกประกาศ 25 พฤษภาคม 2559