พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559
การคาดหมาย
ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีฝนลดลง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงข้อควรระวัง   
ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ตลอดช่วง สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  
ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณปลายแหลมญวน มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณอ่าวไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีฝนลดลง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีคลื่นลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 25-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 25-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค.

ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 25 ตุลาคม 2559