พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559
การคาดหมาย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาคือ ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับมีพายุโซนร้อน “มีรีแน” (Mirinae) บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ไปบริเวณประเทศลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไป ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น

อนึ่งจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนต่อไป

ข้อควรระวัง   การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค.–3 ส.ค. จะมีฝนลดลงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนคลื่นบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค.–3 ส.ค. จะมีฝนลดลงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนคลื่นบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค.

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค.

ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค.–3 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค.

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 28 กรกฏาคม 2559