TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

- สภาพอากาศ
- คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
- เครื่องคำนวณ
- ทดสอบความรู้
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- วิทยุอุตุนิยมวิทยา
- กิจกรรมภายในกรม
- เว็ปบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
- ร้องเรียน-ร้องทุกข์
- ส่งคำแนะนำติชม
- ร่วมตอบแบบสอบถาม
- สงวนลิขสิทธิ์
- พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา
อากาศวันนี้
- พยากรณ์อากาศประจำวัน
- พยากรณ์อากาศเจ็ดวัน
- พยากรณ์อากาศเพื่อการขนส่ง
- อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
- พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
- พยากรณ์คลื่นทะเล
- พยากรณ์อากาศสามเดือน
- คาดหมายอากาศรายฤดู
- การเฝ้าระวังปรากฏการณ์แอลนีโญ-ลานีญา
- สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
- สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
- พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
- คำปราศัยของ รมต.เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก
สภาวะลมฟ้าอากาศที่สำคัญทั่วโลก
- ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
- เครือข่ายเตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ
- สรุปผลดำเนินการการมีส่วนร่วม
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค
     - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
     - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     - ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
     - ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
UPDATE
     - เรดาร์ตวรจอากาศ
     - ภาพถ่ายดวาเทียม
     - แผนที่อากาศ
     - สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
     -
NWP Model
     - GIS
NEWS
     - เตือนภัย
     - เส้นทางเดินพายุ
     - รายงานแผ่นดินไหว
- ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ
- พยากรณ์อากาศสำหรับเว็ป
- สัญลักษณ์อากาศ
แลกเปลี่ยนลิงค์
     - กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
     - พรบ.ว่าด้วยเรื่องกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
     - รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     - ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
     - กองทุนบำเน็จบำนาญราชการ
     - การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า
     - รับแจ้งเว็บไซด์ไม่เหมาะสม
     - สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
     - เชียงราย
     - เชียงใหม่
     - แม่ฮองสอน
     - ตาก
     - น่าน
     - อุตรดิตถ์
     - พิษณุโลก
     - กำแพงเพชร
     - พิจิตร
     - สุโขทัย
     - พะเยา
     - ลำพูน
     - ลำปาง
     - แพร่
     - เพชรบูรณ์
ภาคอีสาน
     - หนองคาย
     - เลย
     - ขอนแก่น
     - อุบลราชธานี
     - นครราชสีมา
     - ร้อยเอ็ด
     - มุกดาหาร
     - อุดรธานี
     - หนองบัวลำภู
     - นครพนม
     - สกลนคร
     - มหาสารคาม
     - กาฬสินธุ์
     - ชัยภูมิ
     - ศรีสะเกษ
     - ยโสธร
     - สุรินทร์
     - บุรีรัมย์
     - อำนาจเจริญ   
ภาคกลาง
     - กาญจนบุรี
     - นครสวรรค์
     - กรุงเทพมหานคร
     - สุพรรณบุรี
     - ชัยนาท
     - ลพบุรี
     - พระนครศรีอยุธยา
     - ราชบุรี
     - ปทุมธานี
     - สระบุรี
     - สิงห์บุรี
     - สมุทรสงคราม
     - อ่างทอง
     - อุทัยธานี
     - นนทบุรี
     - นครปฐม
     - สมุทรปราการ
     - สมุทรสาคร
ภาคตะวันออก
     - สระแก้ว
     - ชลบุรี
     - ระยอง
     - ปราจีนบุรี
     - ตราด
     - จันทรบุรี
     - ฉะเชิงเทรา
     - นครนายก
     - พัทยา
ภาคใต้ฝั้งอ่าวไทย
     - ประจวบคีรีขันธ์
     - ชุมพร
     - นครศรีธรรมาราช
     - นราธิวาส
     - สุราษฎร์ธานี
     - ยะลา
     - ปัตตานี
     - สงขลา
     - เพชรบุรี
     - หัวหิน
     - เกาะสมุย
     - พัทลุง
     - หาดใหญ่
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
     - ระนอง
     - ภูเก็ต
     - กระบี่
     - ตรัง
     - พังงา
     - สตูล   
พยากรณ์อากาศ
- พยากรณ์อากาศประจำวัน
- พยากรณ์อากาศ 7 วัน
- พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
- พยากรณ์อากาศเพื่อการขนส่ง
- พยากรณ์อากาศคลื่นทะเล
ภูมิอากาศ

สรุปลักษณะอากาศ
     - รายวัน
     - รายวันเพื่อการเกษตร
     - รายสัปดาห์
     - รายเดือน
     - รายปี
สถิติภูมิอากาศ
     - อุณหภูมิต่ำสุด
     - อุณหภูมิสูงสุด
     - แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
     - แผนที่ปริมาณฝน
     - แผนภูมิภูมิอากาศ
     - พายุหมุนเขตร้อน
แอลนีโญ-ลานีญา
     - การเฝ้าระวัง
     - ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช

วิชาการ
ความรู้อุตุนิยมวิทยา
       พยากรณ์อากาศ
          - พยากรณ์อากาศ
          - พยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์
      โอโซน
          - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอโซน
          - ประวัติความเป็นมา
          - โอโซนในบรรยากาศ
          - การเปลี่ยนชั้นโอโซน
          - การตรวจวัดการกระจาย
          - ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง
          - ชั้นโอโซนถูกคุกคาม
          - การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
          - ชันโอโซนลดลงเพียงใด
          - การสูญเสียโอโซน
          -
ผลกระทบจากการลดลง
          - โอโซนผิวพื้นกำลังเพิ่มขึ้น
          - แผนปฏิบัติการชั้นโอโซน
          -
FAQ
     - แอลนีโญ
     - ลานีญา
     - ปรากฏการณ์เอนโซ่
     - ภาวะเรือนกระจก
     - ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิอากาศ
     - ภูมิกากาศของประเทศไทย
     การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
          - การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
          - การศึกษาลมฟ้าอากาศ
          - กำเนิดนักอุตุนิยมวิทยา
     - ฤดูกาล
     พายุหมุนเขตร้อน
          - ลักษณะทั่วไป
          - ผลกระทบ
          - ทางเดินพายุ
          - ความถี่ที่เคลื่อนที่ผ่าน
     - รายชื่อพายุ
     - คำศัพท์อุตุนิยมวิทยา
     - เวลามาตราฐาน
     แผ่นดินไหว
          -
แผ่นดินไหวคืออะไร
          - แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
          - การตรวจวัดแผ่นดินไหว
          - ขนาดและความรุนแรง
          - สถิติแผ่นดินไหว
          - เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สำคัญ
          - การพยากรณ์แผ่นดินไหว
          - การปฏิบัติและการป้องกัน
          - มาตราการป้องกันภัยจากสึนามิ
          - คณะกรรมการแผ่นดินไหว
          - แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
     - ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
หนังสืออุตุนิยมวิทยา
     อากาศบ้านเรา
          - ชั้นบรรยากาศ
          - การหมุนเวียนทั่วไป
          - การแบ่งมวลอากาศ
          - การเกิดฤดูกาล
          - กลจักรของบรรยากาศ
          - ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
          - พายุ
          - ลมกรด
          - เอลนีโญและลานีญา
     ภูมิอากาศบ้านเรา
          - สภาพภูมิศาสตร์
          - ลมมรสุม
          - ฤดูกาลของประเทศไทย
          - แนวร่องความกดอากาศต่ำ
          - ปริมาณฝน
          - ความชื้นสัมพัทธ์
          - จำนวนเมฆในท้องฟ้า
          - พายุหมุนเขตร้อน
          - ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
          - ลูกเห็บเป็นอย่างไร
          - ฝนทิ้งช่วงคืออะไร
          - ลมบกลมทะเล
     พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย
          - การพยากรณ์อากาศ
          - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
          - ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
          - เรดาร์ตรวจอากาศ
          - ระบบพยากรณ์อากาศ
          - เกณฑ์อากาศร้อน
          - ตัวอย่างคำพยากรณ์
     ภัยธรรมชาติ
          - อุทกภัย
          - ภัยแล้ง
          - วาตภัย
          - คลื่อพายุซัดฝั่ง
          - พายุฝนฟ้าคะนอง
          - ไฟป่า
          - แผ่นดินถล่ม
          - แผ่นดินไหว
          -
FAQ
- เอกสารวิชาการเผยแพร่
บริการ

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
- เอกสารอุตุนิยมวิทยา
- รายงานประจำสัปดาห์
- วารสารอุตุนิยมวิทยา
- เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
- ดาวน์โหลด

ประกาศ
- กิจกรรมอุตุนิยมวิทยา
- ข่าวรับสมัคร
- ข่าวอุตุนิยมวิทยา
- ประกวดราคา - สอบราคา
- ประกาศผล ประกวดราคา - สอบราคา
- เขียนคำวิจารณ์
TOR
- แผนภูมิปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานทำสัญญาซื้อจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจ้าง
เกี่ยวกับเรา
- ประวัติกรมอุตุนิยมวิทยา
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- คณะผู้บริหาร
หน่วยงาน
     - โครงสร้างการบริหาร
     - สำนักและกองต่างๆ
     - หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
เบอร์โทรศัพท์
     - หน่วยงานส่วนกลาง
     - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
     - สถานีอุตุนิยมวิทยา
- สถานที่ตั้ง
- การพัฒนาระบบราชการ
- อุตุนิยมวิทยาใสสะอาด
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- เครือข่ายป้องกันภัยธรรมชาติ
 
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th