กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ครอบครัวกรมอุตุนิยมวิทยา นายทหาร กำลังพล กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ปฏิบัติงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวนำถวายอาลัย และนางณัฐกมล การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกล่าวรายงาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ /ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
20 ต.ค. 59

กรมอุตุฯ เผยระยะนี้ ยังคงมีฝนตกบางแห่ง
          เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ในเรื่องฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งในระยะนี้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนจะลดน้อยลง แต่วันที่ 23-24 ตุลาคม 2559 บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และบริเวณอ่าวไทยจะได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกอีกครั้งถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559  หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งนี้ จากข้อมูลการคาดหมายสภาวะอากาศของศูนย์ภูมิอากาศญี่ปุ่น คาดการณ์ว่าช่วงฤดูหนาวที่จะถึงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน  จะถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงมากกว่าปกติซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฤดูหนาวของประเทศไทย จะทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวค่อนข้างหลายระลอกมากกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับชาวกรุงเทพมหานคร จะได้สัมผัสอากาศหนาวในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป

 

ภาพ/ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
19 ต.ค. 59

กรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

           เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อย้อนรำลึกถึงในปี พ.ศ. 2532 ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ (ขณะนั้นเป็นนักอุตุนิยมวิทยา กองพยากรณ์อากาศ) ร่วมกับนายธีระนันท์ รักตะบุตร (ขณะนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายพยากรณ์อากาศกลาง) เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการวิเคราะห์แผนที่แสดงเส้นฝนเท่า (Isohyetal map) ของปริมาณฝนรวมของลุ่มน้ำป่าสัก และได้เล่าถึงความประทับใจใน พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศ ซึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยรอบรู้เป็นอย่างดี

 

ภาพ/ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
19 ต.ค. 59

ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมวางพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
        เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีถวายดอกไม้ จุดเทียนเครื่องทองน้อยและวางพานพุ่มถวายเป็นราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2559 ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา นำโดยนางประเทือง เล็กสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมคณะเป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 ต.ค. 59

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
            เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยมีนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวนำถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีและลงนามถวายความอาลัย โดยจัดให้มีสมุดลงนามและลงนามถวายความอาลัยออนไลน์ที่www.sipa.or.th โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา นำโดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีนครั้งนี้ด้วย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้  ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงนามถวายความอาลัยออนไลน์ที่ https://www.nstda.or.th/HMKingRama9/ หรือ http://www.most.go.th   โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพ/ข่าว : อุมาพร บู้จิรดุล

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
19 ต.ค. 59