กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาขานรับนโยบายรัฐบาลออกกำลังกายทุกวันพุธ
          เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา นำโดย นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ณ สนามด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาหลังเก่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี โดยกำหนดให้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายของข้าราชการข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : โสภณ สมบูรณ์สิน,พลากร เวียงดอนก่อ,ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
08 ธ.ค. 59

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์รายการทีวี 360 องศาถึงสภาพอากาศของประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวรายการทีวี 360 องศา เรื่อง สภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อนำไปออกอากาศรายการ กรีนไทม์ 360 องศา ทางช่อง 3 เอสดี (3SD) ช่อง 28 ซึ่งจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
08 ธ.ค. 59

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
             เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 127 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการการตรวจอากาศผิวพื้น ณ สนามอุตุนิยมวิทยา บางนา โดยมีวิทยากรจากสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายเกรียงชัย โชตะนา ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา และ นายสุธา นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ต่อจากนั้นรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ โดยวิทยากรจาก สำนักพยากรณ์อากาศ นายชัยชาญ สิทธิวรนันท์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ถัดจากนั้นรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยวิทยากรจาก ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา นายพิศ คงบริรักษ์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมอุตุนิยมวิทยา  สุดท้ายได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา โดยมี นายเอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และ นายไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส ภัณฑารักษ์ ให้การต้อนรับและบรรยาย ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะได้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มมากขึ้น

 

ข่าว     :   เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ภาพ    :   ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส 

 

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
07 ธ.ค. 59

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. สำนักงานเขตบางนาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางนา คณะกรรมการถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) และประชาชนในพื้นที่เขตบางนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 108 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ปากซอยสุขุมวิท 103 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนาย เชาวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานในพิธี และนำกล่าวถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามอบหมายให้ นายภูเวียง ประคำมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายอาลัยและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ด้วย
ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
06 ธ.ค. 59

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติวัดบางนาใน พระอารามหลวง

           เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เลา 15.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดยมีข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้แทนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง ซึ่งได้รับความกรุณาจาก พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ เจ้าคณะ 8 เป็นผู้แสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
06 ธ.ค. 59