สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 03 พฤษภาคม 2559
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน37.821.620.3918:070.462.3
ดอยอ่างขาง29.018.8WNW57.4508:551.3122.5
เชียงราย36.322.0WSW14.8313:30ไม่มีฝน55.8
เชียงราย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ทุ่งช้าง35.822.4S14.8319:35ฝนเล็กน้อย119.9
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา36.722.1W37.071820 16.7199.7
เถิน40.824.8SW18.5318 ไม่มีฝน123.8
แม่สะเรียง40.023.9WNW33.3616:16ไม่มีฝน50.1
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่38.825.2N27.8010:10ไม่มีฝน97.2
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน40.525.5WSW22.2414:482.162.0
แพร่41.525.3S48.1822:2520.256.4
น่าน37.022.9NNE18.5319:2019.2181.0
น่าน สกษ.35.022.3SSE18.5319:3022.0193.9
ลำปาง สกษ.37.525.5S20.3917:140.698.0
อุตรดิตถ์41.529.0NW20.3919:258.558.5
สุโขทัย41.727.5ENE18.5316:35ไม่มีฝน36.5
ศรีสำโรง สกษ.40.528.8SE12.9707:00ไม่มีฝน32.2
หล่มสัก38.524.2S14.8312:30ไม่มีฝน107.2
แม่สอด39.827.6SSW29.6513:50ไม่มีฝน55.8
ตาก42.429.3W25.9507:40ไม่มีฝน44.3
เขื่อนภูมิพล- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พิษณุโลก40.926.5S16.6808:40ไม่มีฝน43.7
เพชรบูรณ์40.625.2N12.9722:07ไม่มีฝน77.7
กำแพงเพชร41.128.0NW29.6515:44ไม่มีฝน28.4
อุ้มผาง37.720.2NNE25.9518:13ไม่มีฝน56.8
พิจิตร สกษ.40.927.6S25.9514:20ไม่มีฝน13.7
ดอยมูเซอร์ สกษ.34.521.9WSW29.6516:53ไม่มีฝน55.5
วิเชียรบุรี39.825.0S9.271600 ไม่มีฝน61.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย37.522.3SSE38.9215:07ไม่มีฝน89.1
อุดรธานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร37.726.6WNW12.9715:05ไม่มีฝน93.2
นครพนม37.927.0SSE25.9521:25ไม่มีฝน130.7
นครพนม สกษ.37.625.4SE9.2722:00ไม่มีฝน89.9
หนองบัวลำภู39.523.8WNW40.7715:3511.282.1
ขอนแก่น37.724.4S20.3915:05ไม่มีฝน132.0
มหาสารคาม38.325.0SE22.2411:40ไม่มีฝน183.3
มุกดาหาร39.528.0SSE18.5320:50ไม่มีฝน40.4
ท่าพระ สกษ.36.924.1S14.8314:07ไม่มีฝน144.6
กาฬสินธุ์37.025.6SSW22.2414:42ไม่มีฝน159.0
ชัยภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ร้อยเอ็ด สกษ.37.224.9SW27.8011:55ไม่มีฝน208.3
ร้อยเอ็ด38.526.8S16.6813:10ไม่มีฝน129.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)38.627.5SW40.7715:131.368.4
อุบลราชธานี สกษ.38.926.6W11.1216:1019.885.3
ศรีสะเกษ39.327.0SSE29.6514:254.917.4
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา39.125.15.56ฝนเล็กน้อย61.9
สุรินทร์38.526.3SE31.5110:38ไม่มีฝน43.5
สุรินทร์ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
โชคชัย39.325.5E27.8015:30ฝนเล็กน้อย80.1
ปากช่อง สกษ.36.923.7WNW29.6511:57ฝนเล็กน้อย84.5
นางรอง37.224.1W18.5315:15ไม่มีฝน97.6
บุรีรัมย์40.023.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน77.8
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 42.528.2S20.3902:14ไม่มีฝน8.3
ตากฟ้า สกษ.40.127.0S12.9710:03ไม่มีฝน74.8
ชัยนาท สกษ.39.427.4SW18.5316:30ไม่มีฝน116.0
อุทัยธานี40.826.6SSE24.0916:40ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา39.525.4SSW11.1215:40ไม่มีฝน50.0
บัวชุม 40.725.9E20.3918:25ไม่มีฝน12.9
ปทุมธานี สกษ.38.526.5SE14.8307:13ไม่มีฝน68.7
สมุทรปราการ สกษ.34.229.7SSW24.0916:30ไม่มีฝน177.9
ทองผาภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สุพรรณบุรี40.927.1S9.271700 ไม่มีฝน88.9
ลพบุรี39.327.5SW16.6811:31ไม่มีฝน94.8
อู่ทอง สกษ.39.926.4SSE27.8016:50ไม่มีฝน24.9
สนามบินสุวรรณภูมิ36.628.3S37.0714:30ไม่มีฝน45.0
สมุทรสงคราม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กาญจนบุรี41.126.1SSE20.3915:34ไม่มีฝน64.1
นครปฐม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.37.328.7SW16.6811:31ไม่มีฝน154.9
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพมหานคร36.828.9S11.121320 ไม่มีฝน149.5
สนามบินดอนเมือง37.128.9S29.6514:30ไม่มีฝน81.0
นำร่อง32.329.8S33.3618:43ไม่มีฝน70.9
ราชบุรี37.725.5ESE27.801642 ไม่มีฝน39.7
ภาคตะวันออก
นครนายก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ปราจีนบุรี28.2SSE11.1216:10ไม่มีฝน57.1
กบินทร์บุรี39.526.0WSW14.8317:00ไม่มีฝน61.3
สระแก้ว39.526.5SSW7.4116:00ไม่มีฝน71.8
ฉะเชิงเทรา37.025.5SSW18.5316:0012.3201.1
ชลบุรี36.928.9S14.8310:50ไม่มีฝน113.3
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา33.727.8S25.9516:30ไม่มีฝน123.7
อรัญประเทศ38.927.0SSW27.8014:57ไม่มีฝน77.4
แหลมฉบัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สัตหีบ35.426.5S22.241530 ไม่มีฝน110.3
ระยอง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ห้วยโป่ง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
จันทบุรี36.026.8S18.5312:40ไม่มีฝน102.5
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี34.927.2S33.3616:20ไม่มีฝน20.6
หนองพลับ สกษ.37.523.7SE31.5115:15ไม่มีฝน128.0
หัวหิน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ประจวบคีรีขันธ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ชุมพร- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สวี สกษ.35.424.8SE3.7113:00ไม่มีฝน199.8
เกาะสมุย32.826.3SSE20.3914:00ไม่มีฝน166.9
สุราษฎร์ธานี38.525.2ENE29.6514:30ไม่มีฝน89.1
นครศรีธรรมราช37.7E27.8013:101.1234.1
นครศรีธรรมราช สกษ.36.624.6ENE18.530:0 ไม่มีฝน212.5
สุราษฎร์ธานี สกษ.38.024.0NNW16.6813:00ไม่มีฝน163.3
พระแสง สอท.39.023.4WSW18.5314:30ไม่มีฝน179.0
ฉวาง39.023.0SE20.3915:00ไม่มีฝน69.0
พัทลุง สกษ.36.525.0ESE14.8312:30ไม่มีฝน264.2
สงขลา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หาดใหญ่37.522.9NNE33.361600 ไม่มีฝน160.4
คอหงษ์ สกษ.37.023.5NE37.0716:35ไม่มีฝน350.5
สะเดา37.324.2W35.2112:54ไม่มีฝน119.6
ปัตตานี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ยะลา สกษ.38.525.0NNE29.6516:12ไม่มีฝน312.1
นราธิวาส34.724.0ENE24.0914:48ไม่มีฝน364.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง36.626.4W22.2414:17ไม่มีฝน98.8
ตะกั่วป่า34.026.7W22.2414:15ไม่มีฝน135.9
กระบี่36.624.0SW16.6814:300.6141.2
ภูเก็ต36.028.0WNW22.2417:200.266.0
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)35.526.0W18.5314:300.1253.6
เกาะลันตา34.926.7WSW22.2415:30ไม่มีฝน37.2
ตรัง38.024.3WSW20.3916:51ไม่มีฝน165.6
สตูล38.125.2W18.5313:351.263.0
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง