สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน37.525.6N29.6518:1213.2120.1
ดอยอ่างขาง27.118.6W37.0704:400.7345.4
เชียงราย32.223.6E14.8311:1013.0275.6
เชียงราย สกษ.32.623.1NNE18.531207 4.0201.9
ทุ่งช้าง31.723.7S5.5614:00ไม่มีฝน251.8
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา34.824.4WSW12.9712:50ไม่มีฝน335.7
เถิน38.225.4SSW18.5311:18ไม่มีฝน182.6
แม่สะเรียง35.825.0SSW22.2416:24ไม่มีฝน66.0
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่37.626.5SE25.9519:410.4145.7
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน38.225.8SSW27.8018:487.0128.7
แพร่37.525.1W20.3913:25ไม่มีฝน124.5
น่าน34.324.2SSE3.7116:12ไม่มีฝน316.6
น่าน สกษ.33.023.3- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน286.7
ลำปาง สกษ.36.024.2NW14.8320:57ไม่มีฝน209.5
อุตรดิตถ์38.627.0SSE11.1216:00ไม่มีฝน123.4
สุโขทัย39.527.0WSW18.5319:00ไม่มีฝน97.4
ศรีสำโรง สกษ.38.727.1W11.1219:00ไม่มีฝน99.1
หล่มสัก36.325.2S14.8311:00ไม่มีฝน161.8
แม่สอด34.524.8WSW29.6515:50ไม่มีฝน119.0
ตาก35.926.3W27.8010:20ไม่มีฝน106.7
เขื่อนภูมิพล37.024.5WSW29.6517:43ไม่มีฝน78.8
พิษณุโลก37.526.5WSW18.5314:44ไม่มีฝน135.2
เพชรบูรณ์37.626.3S12.9712:10ไม่มีฝน149.6
กำแพงเพชร38.826.3WNW12.9712:49ไม่มีฝน53.3
อุ้มผาง33.219.0WSW16.6817:42ไม่มีฝน146.0
พิจิตร สกษ.38.225.5S31.5117:20ไม่มีฝน62.7
ดอยมูเซอร์ สกษ.28.620.2SW33.3611:11ไม่มีฝน198.9
วิเชียรบุรี37.827.5SSW5.5610:00ไม่มีฝน111.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.34.625.0NW12.9721:100.4233.2
หนองคาย35.025.5W24.0917:001.7331.3
เลย33.825.0WNW29.6514:064.8263.3
อุดรธานี35.526.6WSW31.5116:3320.0365.6
สกลนคร สกษ.35.426.3S12.9711:350.1209.7
สกลนคร35.026.8S14.8308:35ไม่มีฝน171.2
นครพนม32.626.5ESE18.5308:170.5335.5
นครพนม สกษ.32.326.6SSW7.4110:002.2200.2
หนองบัวลำภู35.126.0NW40.7715:380.2268.3
ขอนแก่น35.624.9W44.4820:095.7208.4
มหาสารคาม36.125.5WSW29.6521:1417.3277.0
มุกดาหาร34.826.7SW27.8013:371.8102.4
ท่าพระ สกษ.35.325.0S18.5310:130.6177.4
กาฬสินธุ์35.626.6SSW22.2409:097.3249.9
ชัยภูมิ36.526.5WSW29.6511:10ไม่มีฝน252.8
ร้อยเอ็ด สกษ.34.226.7S16.6813:38ไม่มีฝน303.4
ร้อยเอ็ด35.627.2W27.8010:50ไม่มีฝน198.6
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.725.8WNW53.7417:5528.7268.6
อุบลราชธานี สกษ.34.525.0E12.9715:3011.0230.2
ศรีสะเกษ35.027.2SSE5.560630 5.3109.5
ท่าตูม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
นครราชสีมา36.827.2SW24.0900:29ไม่มีฝน142.0
สุรินทร์35.027.0S18.5309:300.9180.8
สุรินทร์ สกษ.35.426.2E22.2409:102.2225.6
โชคชัย36.427.0WSW16.6808:45ไม่มีฝน175.9
ปากช่อง สกษ.34.826.1W37.0711:45ไม่มีฝน121.7
นางรอง36.826.2S27.8010:02ไม่มีฝน234.0
บุรีรัมย์34.525.3- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน242.3
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 38.226.1SSW12.9721:18ไม่มีฝน128.9
ตากฟ้า สกษ.37.526.2W18.5313:19ไม่มีฝน172.0
ชัยนาท สกษ.39.025.1SSE14.8321:30ไม่มีฝน144.5
อุทัยธานี39.525.2S31.5122:40ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา39.026.3NW22.2412:40ไม่มีฝน111.6
บัวชุม 38.426.5S18.5322:17ไม่มีฝน117.0
ปทุมธานี สกษ.38.027.0WSW12.9710:00ไม่มีฝน138.0
สมุทรปราการ สกษ.33.727.5SSW44.4818:00ไม่มีฝน201.1
ทองผาภูมิ36.024.3WSW18.531853 ไม่มีฝน259.2
สุพรรณบุรี38.625.3WNW12.9712:30ไม่มีฝน174.7
ลพบุรี39.226.6SSW22.2420:10ไม่มีฝน117.6
อู่ทอง สกษ.37.225.0SW24.0916:52ไม่มีฝน88.5
สนามบินสุวรรณภูมิ36.027.7SSW53.7418:30ฝนเล็กน้อย59.4
สมุทรสงคราม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กาญจนบุรี37.025.2SSW16.6818:25ไม่มีฝน152.2
นครปฐม36.524.3W27.8012:13ไม่มีฝน29.0
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.36.827.3SSW22.2418:10ไม่มีฝน201.1
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย36.328.6SW20.3909:37ไม่มีฝน190.7
กรุงเทพมหานคร37.127.7S12.9712:40ไม่มีฝน210.5
สนามบินดอนเมือง37.027.0S38.9219:00ไม่มีฝน138.4
นำร่อง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ราชบุรี36.625.2WSW31.511545 ไม่มีฝน144.4
ภาคตะวันออก
นครนายก25.518.7- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี38.527.3W11.1218:00ไม่มีฝน158.9
กบินทร์บุรี37.427.1WSW12.9716:200.1145.8
สระแก้ว36.627.4SW7.4110:20ไม่มีฝน235.7
ฉะเชิงเทรา36.226.5SW14.8309:302.0267.5
ชลบุรี36.329.5SSE14.8318:40ไม่มีฝน168.2
เกาะสีชัง33.527.3WSW18.5301:000.6116.1
พัทยา33.228.0WSW22.2411:00ไม่มีฝน229.2
อรัญประเทศ37.728.0W14.8313:10ไม่มีฝน124.5
แหลมฉบัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สัตหีบ35.327.8WSW25.951410 ไม่มีฝน171.5
ระยอง33.030.2SSW27.8007:23ไม่มีฝน200.9
ห้วยโป่ง สกษ.35.228.8W20.391047 ไม่มีฝน275.7
จันทบุรี- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน315.4
พลิ้ว สกษ.33.024.5SSW18.5315:39ไม่มีฝน287.4
ตราด28.824.5NNW25.9523:5129.3704.4
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี36.827.3S37.0713:5049.170.1
หนองพลับ สกษ.35.624.1W46.3315:0015.1190.1
หัวหิน38.726.0WSW40.7714:304.753.1
ประจวบคีรีขันธ์34.526.0W37.0711:402.6208.5
ชุมพร33.524.9W31.5114:175.0270.7
สวี สกษ.33.024.5SW11.1213:003.6284.2
เกาะสมุย31.024.2NW38.9213:53ฝนเล็กน้อย223.1
สุราษฎร์ธานี27.425.0NNW22.2415:0012.9223.5
นครศรีธรรมราช31.524.85.56ฝนเล็กน้อย266.0
นครศรีธรรมราช สกษ.30.525.0W18.5316:000.8288.3
สุราษฎร์ธานี สกษ.30.824.0SW18.5313:500.3214.6
พระแสง สอท.27.223.5SSW18.5314:0014.4431.5
ฉวาง29.023.5SSW9.2711:3011.1240.8
พัทลุง สกษ.30.623.8W29.6511:257.7363.1
สงขลา31.925.1W27.8017:25ฝนเล็กน้อย282.2
หาดใหญ่32.323.4WSW33.361800 0.2259.8
คอหงษ์ สกษ.33.322.5NW22.2413:18ฝนเล็กน้อย449.7
สะเดา33.423.8WNW29.6512:56ไม่มีฝน164.5
ปัตตานี34.724.5W29.6516:04ไม่มีฝน211.4
ยะลา สกษ.36.524.5WSW37.0719:42ฝนเล็กน้อย347.0
นราธิวาส35.621.4WSW22.2412:50ไม่มีฝน446.3
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง27.624.4SSW24.0911:0010.8648.4
ตะกั่วป่า30.025.0SW50.0414:2042.3802.4
กระบี่28.423.8SW22.2414:4918.2397.5
ภูเก็ต29.024.6WNW48.1808:4555.6283.3
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)30.923.8SW37.0713:4018.3740.1
เกาะลันตา30.124.3W70.4215:3052.0363.8
ตรัง30.823.0W33.3615:5232.8485.7
สตูล31.624.8W24.0914:106.7256.3
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง