TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
15 ธันวาคม 2557 - 21 ธันวาคม 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาค  
ภาคเหนือ
อากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 16 ธ.ค. 0.3 มม. ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  
ภาคกลาง
อากาศเย็นทั่วไป โดยมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์และวันสุดท้ายของสัปดาห์  
ภาคตะวันออก
อากาศเย็นทั่วไปในระยะกลางสัปดาห์ ส่วนวันอื่นๆมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
อากาศเย็นทางตอนบนของภาค โดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดยะลา สงขลา ในวันที่ 17 ธ.ค. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 18 ธ.ค. จังหวัดพัทลุงและปัตตานี ในวันที่ 21 ธ.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดยะลาในวันที่ 18 ธ.ค. 407.0 มม. ที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15, 18 และ 19 ธ.ค. มีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ 59.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 22 ธันวาคม 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th