สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
22 กรกฎาคม 2559 - 28 กรกฎาคม 2559ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
พายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน มีรีแน” (Mirinae) ในวันที่ 26 ก.ค. แล้วเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำ และอ่าวตังเกี๋ย ในวันที่ 27 จากนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นในวันสุดท้ายของช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝน 40-80 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพะเยาในวันที่ 22 ก.ค. 104.0 มม. ที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  37.9 º ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝน 40-60 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดมหาสารคามในวันที่ 23 ก.ค. และจังหวัดเลยในวันที่ 24 ก.ค. 121.3 มม. ที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันที่ 27 ก.ค.  36.0 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝน 60-90 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 22, 23 และ 25 ก.ค. มีฝน 30-50 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอ่างทองในวันที่ 22 ก.ค. 192.0 มม. ที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 24 ก.ค.  36.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝน 70–90 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 24 และ 27 ก.ค. มีฝน 30–60 % ของพื้นที่ 189.7 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 28 ก.ค.  36.7 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 60–80 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 120.0 มม. ที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  36.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 106.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 28 ก.ค.  35.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝน 50-80 % ของพื้นที่กับฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในช่วงวันที่ 24 และ 26 ก.ค. มีฝน 20-30% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 98.1 มม. ที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. (62.0 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 26 ก.ค.)   36.0 º ซ. ที่ กกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. (36.2 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 ก.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 29 กรกฎาคม 2559