สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
02 ธันวาคม 2559 - 08 ธันวาคม 2559ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นได้อ่อนกำลังลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียในระยะต้นช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะต้นและกลางของช่วง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องและมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   13.0 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ( 6.0 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 5 ธ.ค. 1.6 มม. ที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.  15.5ºซ. ที่ สอต.และกกษ.เลย จ.เลย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.และที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. (8.0ºซ. ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 6-7 ธ.ค. 0.7 มม. ที่ กกษ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.  19.2 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค   19.7 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 60-85 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส มีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะครึ่งแรกของช่วง 330.5 มม. ที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  20.5 º ซ. ที่ กกษ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 75-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝน 30 % ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตรัง ในวันที่ 2 ธ.ค. และจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 ธ.ค. 77.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.  21.5 º ซ. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ 0.1 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.  23.3 º ซ. ที่ สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ( 21.0 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559