สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
22 สิงหาคม 2559 - 28 สิงหาคม 2559ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางตะวันตกของภาค    
ภาคเหนือ
มีฝน 60-90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและเชียงใหม่ ในวันที่ 25 ส.ค. 100.6 มม. ที่ อ.ขาณุวรลักบุรี จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 ส.ค.  37.2 º ซ. ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 22 ส.ค. เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เมื่อวันที่ 24 ส.ค.  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 150.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 ส.ค.  36.4 º ซ. ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 
ภาคกลาง
มีฝน 70-100 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 22, 23 และ 26 ส.ค. มีฝน 10-50 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 115.0 มม. ที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 27 ส.ค.  38.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝน 60-90 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 22, 25 และ 26 ส.ค. มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง 20-50 % ของพื้นที่ 78.5 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ. สระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ส.ค.  35.6 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 ส.ค. อ. เมือง จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 40–70 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 22 และ 25 มีฝน 20- 30 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 91.8 มม. ที่ อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 ส.ค.  37.2 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 80-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 25 ส.ค. 132.1 มม. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ส.ค.  33.9 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 161.0 มม. ที่ รร.วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 106.6 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.   36.5 º ซ. ที่ ท่าเรือคลองเตย เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 37.5 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 ส.ค.  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 29 สิงหาคม 2559