หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
14 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “รามสูร” ในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนตัวผ่านตอนบนของเกาะไหหลำเมื่อวันที่ 18 ก่อนทวีกำลังแรงขึ้นอีกและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในตอนเช้าของวันที่ 19 ก.ค. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นในวันเดียวกัน โดยมีกำลังอ่อนลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์  
ภาคเหนือ
มีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ 69.9 มม. ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนเกือบทั่วไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดนครพนมในวันที่ 18 ก.ค. 136.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักบางพื้นที่ 45.0 มม. ที่ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาค 105.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเป็นแห่งๆ ทางตอนบนของภาค 85.0 มม. ที่ สำนักงานเกษตร อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 19 ก.ค.มีฝนกับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค 156.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ 55.3 มม. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ( 37.0 มม. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th