TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
25 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบตลอดสัปดาห์ โดยพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในระยะกลางสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและได้เคลื่อนไปปกคลุมประเทศพม่าในช่วงวันที่ 29-30 ส.ค. ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่  
ภาคเหนือ
มีฝนเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและแม่ฮ่องสอนในวันที่ 27 ส.ค. บริเวณจังหวัดเชียงรายและพะเยาในวันที่ 29 ส.ค. และรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 30 ส.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 30 210.5 มม. ที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะกลางสัปดาห์ โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 26 150.0 มม. ที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 53.5 มม. ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาค โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตราดในวันที่ 28 161.6 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 112.6 มม. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนทั่วไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์บางพื้นที่ 95.2 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ 113.4 มม. ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ( 113.9 มม. ที่ สถานีนำร่อง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 01 กันยายน 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th