หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
07 เมษายน 2557 - 13 เมษายน 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณประเทศไทยตอนบน  
ภาคเหนือ
อากาศร้อนทั่วไปกับอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ เกือบตลอดสัปดาห์ กับฝนหนักบางพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดพิจิตรและเชียงใหม่ในระยะปลายสัปดาห์ 46.4 มม. ที่ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดสกลนคร หนองคายในวันที่ 7 เม.ย. จังหวัดนครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานีในวันที่ 8 เม.ย. และจังหวัดพนครพนมในวันที่ 9 เม.ย. 93.5 มม. ที่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 
ภาคกลาง
อากาศร้อนทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ เกือบตลอดสัปดาห์ กับฝนหนักบางพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดลพบุรีและอุทัยธานีในวันที่ 12 เม.ย. 41.7 มม. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 
ภาคตะวันออก
อากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย 31.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 เม.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
อากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักบางพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 7 เม.ย. 56.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
อากาศร้อนบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาค โดยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ 53.8 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณกรุงเทพมหานครในวันที่ 13 เม.ย. 0.4 มม. ที่ สกษ.บางนา เขตบางนา เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ( 11.0 มม. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 เม.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 14 เมษายน 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th