สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
17 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศไทยตลอดช่วง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะครึ่งหลังของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง    
ภาคเหนือ
มีฝน 20-60 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17, 19 และ 23 มิ.ย. มีฝน 70-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 119.7 มม. ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.  37.8 º ซ. ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝน 70-80% ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18, 19 และ 21 มิ.ย. มีฝน 4-30 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 145.0 มม. ที่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.  37.3 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 
ภาคกลาง
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 19 มิ.ย. มีฝน 10-30% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 78.7 มม. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.  38.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝน 70-100% ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 135.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.  38.8 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 10-50% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17 และ 23 มิ.ย. มีฝน 80-90% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 58.2 มม. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.  36.2 º ซ. ที่ กกษ.ยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 60-100% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18 และ 19 มิ.ย. มีฝน 20-40% ของพื้นที่ 87.8 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.  34.2 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝน 70-100% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18, 19 และ 22 มิ.ย. มีฝน 10-50% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 220.0 มม. ที่ รร.คลองกลันตัน เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 123.5 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.   35.5 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 37.0 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 24 มิถุนายน 2559