สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
14 ตุลาคม 2559 - 20 ตุลาคม 2559ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเกือบตลอดช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดช่วง นอกจากนี้พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศลาว ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ จ.นครพนมในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ต.ค. แล้วสลายตัวไปบริเวณจังหวัดสกลนครในวันเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงตั้งแต่กลางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น    
ภาคเหนือ
มีฝนน้อยกว่า 20 % ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15-16 ต.ค. มีฝน 60-80 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 76.0 มม. ที่ กกษ.ดอยมูเซอร์ จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 ต.ค.  17.2 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 ต.ค. (9.4 º ซ. ที่ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝน 20-50 % ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง จากนั้นมีฝนน้อยกว่า 10 % ของพื้นที่ 66.0 มม. ที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.  20.2 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 18 ต.ค (13.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 17 ต.ค เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 18, 20 ต.ค.)  
ภาคกลาง
มีฝน 10-50 % ของพื้นที่ เว้นแต่วันที่ 15-16 ต.ค.ฝน 60-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 67.5 มม. ที่ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 15 ต.ค.  22.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝน 30-60 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง 86.3 มม. ที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 19 ต.ค.  21.1 º ซ. ที่ กกษ.พลิ้ว อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 60-80 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 110.0 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 ต.ค.  22.4 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 80-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 168.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  22.5 º ซ. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝน 10-40 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง 86.4 มม. ที่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. (86.5 มม. ที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค.)   25.0 º ซ. ที่ สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. (23.5 º ซ. ที่ กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 ต.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 21 ตุลาคม 2559