หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
21 กรกฎาคม 2557 - 27 กรกฎาคม 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศพม่าตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์  
ภาคเหนือ
มีฝนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ โดยมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 22 ก.ค. 77.5 มม. ที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 24 – 26 ก.ค. มีฝนกระจายกับฝนหนักบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญในวันที่ 23 ก.ค 200.5 มม. ที่ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจายเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ 80.5 มม. ที่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาคในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเป็นแห่งๆ โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 23 ก.ค. 132.6 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ 73.8 มม. ที่ สำนักงานเกษตร อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักบางพื้นที่ 73.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไปในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนเกือบทั่วไป 18.7 มม. ที่ โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ( 17.0 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 26 ก.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 28 กรกฎาคม 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th