สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
25 เมษายน 2559 - 01 พฤษภาคม 2559ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 26 และ 27 เม.ย. และมีลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 1 พ.ค. อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์  
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนจัดเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 29 และ 30 เม.ย. มีฝนเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 28 เม.ย.จังหวัดพะเยา ลำพูน และลำปางในวันที่ 30 เม.ย. กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่ 27 เม.ย. 79.3 mm at Ban Luang Nan on 29 Apr. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนจัดเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลง โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 29 และ 30 เม.ย. มีฝนเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 เม.ย. จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 26,27และ28 เม.ย.จังหวัดมุกดาหารในวันที่ 30 เม.ย. กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 28 เม.ย. 87.0 มม. ที่ กกษ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดทางตอนบนของภาค โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 28 และ 29 เม.ย. กับมีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 30 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลพบุรีในวันที่ 28 เม.ย. จังหวัดราชบุรีในวันที่ 30 เม.ย. 63.7 มม. ที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 28 และ 29 เม.ย. กับมีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 30 เม.ย. 49.5 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ และมีฝนหนักบางพื้นที่ กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 30 เม.ย. 48.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
อากาศร้อนทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆในระยะต้นและปลายสัปดาห์ 10.2 มม. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 29 เม.ย. และมีฝนทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 30 เม.ย. กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 30 เม.ย. 33.1 มม. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 50.6 มม. ที่ อ.คลองหลอง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 02 พฤษภาคม 2559