สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
19 กันยายน 2559 - 25 กันยายน 2559ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค    
ภาคเหนือ
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดตาก ในวันที่ 19 ก.ย. จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 ก.ย. จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 21-22 ก.ย. และจังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ์ และพิจิตร ในวันที่ 25 ก.ย. 146.5 มม. ที่ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 19 ก.ย.  36.5 º ซ. ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 21 ก.ย. และจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 22 ก.ย. 180.0 มม. ที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.  34.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝน 70-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 22 ก.ย.จังหวัดนครสววรค์และลพบุรีในวันที่ 23 ก.ย. และมีรายงานน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 ก.ย. 117.3 มม. ที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.  34.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝน 70-90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดระยอง ในวันที่ 20 ก.ย. และจังหวัดชลบุรีในวันที่ 23 ก.ย. 181.7 มม. ที่ อ.เมือง จ. จันทบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.  34.1 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 60-90 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ในระยะครึ่งของสัปดาห์ จากนั้นมีฝน 30-50 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 86.4 มม. ที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 21 ก.ย.  36.8 º ซ. ที่ กกษ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 100 % ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ 60-70 % กับมีฝนหนักบางแห่ง 120.1 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 21 ก.ย.  33.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝน 80-100 % ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 132.2 มม. ที่ หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. (90.0 มม. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 ก.ย.)   35.3 º ซ. ที่ กรุงเทพมหานคร(เฉลิมพระเกียรติ) เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 ก.ย. (36.5 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 26 กันยายน 2559