TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
12 กันยายน 2557 - 18 กันยายน 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
ไต้ฝุ่น “คัลแมกี” ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะกลางช่วงได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 17 ก.ย. จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวและพม่า โดยอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 18 ก.ย. ตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 14 ก.ย. ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง  
ภาคเหนือ
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 17 ก.ย. 75.5 มม. ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 17 ก.ย. และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 18 ก.ย. 168.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 
ภาคกลาง
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะกลางช่วง 90.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 
ภาคตะวันออก
มีฝนทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 14 ก.ย. 111.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 110.0 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนหนักหลายพื้นที่กับหนักมากบางพื้นที่ 148.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 12, 17 และ 18 มีฝนบางพื้นที่ 91.3 มม. ที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ( 52.1 มม. ที่ สถานพักฟื้นสวางค์นิวาส จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 19 กันยายน 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th