สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
15 ตุลาคม 2550 - 21 ตุลาคม 2550ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่น  
ภาคเหนือ
มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนลดลง โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 97.2 มม. ที่ ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 30.2 มม. ที่ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 
ภาคกลาง
อากาศเย็นบางพื้นที่ส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ โดยมีฝนทั่วไปในวันแรกของสัปดาห์จากนั้นมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ 51.0 มม. ที่ อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
อากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 15 และ 17 ต.ค. 85.0 มม. ที่ อำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 186.0 มม. ที่ อำเภอละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนทั่วไป กับมีฝนหนักบางพื้นที่ 71.0 มม. ที่ อำเภอเมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นไม่มีรายงานฝนตก 60.6 มม. ที่ รร.คลองกลันตัน เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ( 30.0 มม. ที่ บก.กก.ภจว.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 ต.ค. )  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 22 ตุลาคม 2550