สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
เดือนกรกฎาคมปีนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงต้นเดือนกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงกลางเดือน นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีพายุโซนร้อน “มีรีแน” (MIRINAE (1603)) เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในตอนเช้าของวันที่ 28 และสลายตัวไปในเช้าวันต่อมาบริเวณประเทศจีนตอนใต้ อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศพม่าและด้านตะวันตกของภาคเหนือในวันที่ 30 และ 31 ลักษณะดังกล่าวทำให้เดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคและปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 19 % อีกทั้งปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 1 % สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 24 สิงหาคม 2559