สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน เมษายน 2559
สภาวะอากาศเดือนเมษายนปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ประกอบกับลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ต่อเนื่องกันเกือบตลอดเดือน ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางสูงกว่าค่าปกติประมาณ 2 - 3 องศาเซลเซียส และหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 44.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดของประเทศไทย สำหรับฝนในเดือนนี้เกิดจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นเดือน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน อย่างไรก็ตามมีบางพื้นที่ไม่มีรายงานฝนตกเลยตลอดเดือน ส่งผลให้ปริมาณฝนในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค และปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 64 เปอร์เซนต์ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 11 พฤษภาคม 2559