TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน สิงหาคม 2557
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดเดือน โดยในช่วงต้นและกลางเดือนร่องมรสุมได้พาดผ่านเหนือประเทศไทยบริเวณประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ส่วนในช่วงปลายเดือนร่องมรสุมดังกล่าวได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในบางช่วง ทำให้เดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเกือบทั่วไปเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเป็นช่วงๆ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 4 เปอร์เซ็นต์และสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาคเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนต่ำกว่าค่าปกติ โดยเดือนนี้มีรายงานน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 09 กันยายน 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th