สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
เดือนพฤศจิกายนปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ เกือบตลอดเดือน ทำให้เดือนนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อเนื่องเป็นช่วงๆ กับมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณเทือกเขายอดดอยและยอดภู ส่วนภาคอื่น ๆ มีอากาศเย็นในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามบริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งเดือนสูงกว่าค่าปกติในทุกภาค โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติมากกว่า 1 องศาเซลเซียส สำหรับฝนพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามก่อนอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศกัมพูชาในช่วงต้นเดือนอีกทั้งในช่วงปลายเดือนคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในช่วงดังกล่าว ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดเดือน ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องเกือบตลอดเดือน แต่ปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง ทำให้ทางฝั่งตะวันออกของภาคมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 08 ธันวาคม 2559