หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
สภาวะอากาศเดือนกรกฎาคมปีนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในช่วงกลางเดือน ไต้ฝุ่น “รามสูร”(RAMMASUN 1409) ในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในตอนเช้าของวันที่ 19 จากนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชั่นในเวลาต่อมา นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน ส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 20 สิงหาคม 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th