สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
เดือนพฤษภาคมปีนี้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปเกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือนมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณภาคเหนือและทางตอนบนของภาคกลางซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว ทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาคและอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 1.8 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามมีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของเดือน ทำให้มีฝนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ส่วนภาคอื่นๆมีฝนน้อย สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตั้งแต่วันที่ 18 โดยมีกำลังแรงในบางช่วง นอกจากนี้ยังมีพายุไซโคลน“โรอานู” (ROANU (01B))เคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลในช่วงวันที่ 18-22 กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 29 ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 18 สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 22 มิถุนายน 2559