TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2556
ปีพ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและรายเดือนสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่วัดได้ อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมเกือบทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปีนี้1764.4 มม. สูงกว่าค่าปกติประมาณ 11 % และสูงกว่าปีที่ผ่านมา(ปี 2555 มีปริมาณฝน 1681.7 มม.สูงกว่าค่าปกติประมาณ 6 %) โดยในช่วงฤดูหนาวทั้งต้นปีและปลายปีเป็นช่วงที่มีฝนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมกราคมมีปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ 38.9 มม.แต่สูงกว่าค่าปกติถึง 129 % สำหรับสภาวะอากาศในปีนี้นอกจากประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว รวมถึงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนแล้วยังได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วงของเดือนมีนาคม เมษายนและธันวาคม กับมีพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน 2 ลูกคือพายุดีเปรสชัน 2(TD2)ในช่วงกลางเดือนกันยายน และไต้ฝุ่น “หวู่ติ๊บ”(Wutip,1321) ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีพายุหมุนเขตร้อนที่แม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงในเดือนสิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของสภาพอากาศ ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th