หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2556
ปีพ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและรายเดือนสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่วัดได้ อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมเกือบทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปีนี้1764.4 มม. สูงกว่าค่าปกติประมาณ 11 % และสูงกว่าปีที่ผ่านมา(ปี 2555 มีปริมาณฝน 1681.7 มม.สูงกว่าค่าปกติประมาณ 6 %) โดยในช่วงฤดูหนาวทั้งต้นปีและปลายปีเป็นช่วงที่มีฝนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมกราคมมีปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ 38.9 มม.แต่สูงกว่าค่าปกติถึง 129 % สำหรับสภาวะอากาศในปีนี้นอกจากประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว รวมถึงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนแล้วยังได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วงของเดือนมีนาคม เมษายนและธันวาคม กับมีพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน 2 ลูกคือพายุดีเปรสชัน 2(TD2)ในช่วงกลางเดือนกันยายน และไต้ฝุ่น “หวู่ติ๊บ”(Wutip,1321) ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีพายุหมุนเขตร้อนที่แม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงในเดือนสิงหาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของสภาพอากาศ ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th