TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
bullet  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
bullet  เครื่องคำนวณ
bullet  ทดสอบความรู้
bullet  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
bullet  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
bullet  ข่าว-กิจกรรม อต.
bullet  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
bullet  อินทราเน็ต
bullet  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
bullet  แจ้งเบาะแส
bullet  ส่งคำแนะนำ - ติชม
bullet  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

ส่งคำแนะนำ - ติชม
สถานที่ตั้ง 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (662) 399-4566 , (662) 399-4568-74
สอบถามข้อมูล  
พยากรณ์อากาศ สายด่วน 1182 (662) 383-9050, (662) 361-4803, (662) 366-9359
แผ่นดินไหว (662) 399-0974, (662) 366-9410
บริการข้อมูลสถิติย้อนหลัง (662) 399-3031 , 0-2399-1422 หรือ Email : info_service@tmd.go.th
ประชาสัมพันธ์ (662) 399-1261, (662) 366-9300
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (662) 366-9424
กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจของกรมอุตุนิยมวิทยา และ
กรุณาใส่ชื่อ-สกุล และอีเมล์ที่ถูกต้องด้วย เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อกลับไปยังท่าน
  --- ที่นี่ไม่ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา, ให้ไปที่หัวข้อ "บริการ" ของเว็บไซต์ ---
ข้อความ
ชื่อ
อีเมล์  
พิมพ์รหัสด้านขวามือ:
พิมพ์รหัสในช่อง

  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th