หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
  เครื่องคำนวณ
  ทดสอบความรู้
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
  ข่าว-กิจกรรม อต.
  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
  อินทราเน็ต
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แจ้งเบาะแส
  ส่งคำแนะนำ - ติชม
  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

ส่งคำแนะนำ - ติชม
สถานที่ตั้ง 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (662) 399-4566 , (662) 399-4568-74
สอบถามข้อมูล  
พยากรณ์อากาศ สายด่วน 1182 (662) 383-9050, (662) 361-4803, (662) 366-9359
แผ่นดินไหว (662) 399-0974, (662) 366-9410
บริการข้อมูลสถิติย้อนหลัง (662) 399-3031 , 0-2399-1422 หรือ Email : info_service@tmd.go.th
ประชาสัมพันธ์ (662) 399-1261, (662) 366-9300
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (662) 366-9424
กรุณาแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจของกรมอุตุนิยมวิทยา และ
กรุณาใส่ชื่อ-สกุล และอีเมล์ที่ถูกต้องด้วย เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อกลับไปยังท่าน
  --- ที่นี่ไม่ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา, ให้ไปที่หัวข้อ "บริการ" ของเว็บไซต์ ---
ข้อความ
ชื่อ
อีเมล์  
พิมพ์รหัสด้านขวามือ:
พิมพ์รหัสในช่อง

  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th