พยากรณ์อากาศประจำวัน
ข้อมูลย้อนหลัง : สำหรับพิมพ์ 
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ออกประกาศ : 8 ธันวาคม 2559 เวลา 22:00 น.