พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 59
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th