พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 59
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th