TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
bullet  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
bullet  เครื่องคำนวณ
bullet  ทดสอบความรู้
bullet  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
bullet  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
bullet  ข่าว-กิจกรรม อต.
bullet  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
bullet  อินทราเน็ต
bullet  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
bullet  แจ้งเบาะแส
bullet  ส่งคำแนะนำ - ติชม
bullet  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำ หน้าแสดงผลการพยากรณ์อากาศรายจังหวัดแบบคร่าว ๆ โดยออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับการนำไปวางในหน้าเว็บเพจของผู้ให้บริการเว็บไซต์ ได้อย่างสะดวก มีให้เลือกใช้ 2 แบบ ดังนี้

แบบมาตรฐาน
แสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศในจังหวัดหลัก ๆ ของแต่ละภูมิภาค

   
   

Control Form
สามารถเลือกแสดงผลการพยากรณ์รายจังหวัดที่ต้องการได้ตามความสนใจ


เลือกจังหวัด :
เลือกจังหวัด :
เลือกจังหวัด :
เลือกจังหวัด :
เลือกจังหวัด :
เลือกจังหวัด :
เลือกจังหวัด :
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th