หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ขนาด : 2.7 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
วันที่ : 01 กันยายน 2557 18:08 น.
ละติจูด : 19° 43' 48'' เหนือ
ลองจิจูด : 99° 43' 12'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 2 กิโลเมตร
เพิ่มเติม : TMD

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
01 ก.ย. 5718:08อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 43' 12'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.ย. 5711:10อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 31' 48'' E3.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.ย. 5709:49BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES19° 20' 24'' N121° 49' 12'' E4.9 63   
01 ก.ย. 5706:37SUMBA REGION, INDONESIA9° 59' 24'' S119° 09' 36'' E4.7 10   
01 ก.ย. 5706:27พม่า20° 38' 24'' N99° 59' 24'' E2.6 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 ส.ค. 5717:41อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 36' 36'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ส.ค. 5722:55KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA1° 41' 24'' S99° 16' 48'' E4.5 33   
30 ส.ค. 5712:45อ.พาน จ.เชียงราย19° 30' 00'' N99° 49' 12'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 ส.ค. 5712:26NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA3° 11' 24'' N128° 12' 36'' E4.6 80   
29 ส.ค. 5704:12อ.สันทราย จ.เชียงใหม่18° 55' 12'' N99° 03' 00'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ส.ค. 5723:42SULAWESI, INDONESIA0° 15' 00'' N123° 48' 00'' E4.2 10   
28 ส.ค. 5718:05อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 49' 12'' N99° 40' 48'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ส.ค. 5716:38อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 31' 12'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ส.ค. 5715:33อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 40' 12'' N99° 37' 48'' E2.2 13 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ส.ค. 5715:26JAVA, INDONESIA8° 56' 24'' S110° 00' 36'' E4.4 10   
28 ส.ค. 5705:16KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 45' 00'' N126° 53' 24'' E4.6 56   
27 ส.ค. 5720:15OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 44' 24'' N90° 13' 48'' E4.2 10   
27 ส.ค. 5719:58SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 30' 00'' S111° 46' 12'' E4.6 58   
27 ส.ค. 5718:20อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 48' 00'' N99° 43' 48'' E3.4 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ส.ค. 5713:59CERAM SEA, INDONESIA2° 53' 24'' S128° 47' 24'' E4.5 60   
27 ส.ค. 5709:09NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION7° 59' 24'' N91° 39' 00'' E4.7 10   
27 ส.ค. 5706:58EAST TIMOR REGION9° 26' 24'' S125° 42' 36'' E4.7 70   
27 ส.ค. 5704:41อ.พาน จ.เชียงราย19° 35' 24'' N99° 44' 24'' E3.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ส.ค. 5703:53OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 30' 36'' N90° 19' 48'' E4.7 15   
26 ส.ค. 5723:29RYUKYU ISLANDS, JAPAN27° 52' 48'' N128° 06' 00'' E4.7 25   
26 ส.ค. 5700:14อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 45' 36'' N99° 44' 24'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ส.ค. 5721:14MINDANAO, PHILIPPINES7° 21' 36'' N126° 41' 24'' E4.7 80   
25 ส.ค. 5717:31SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 51' 36'' S102° 56' 24'' E4.7 41   
25 ส.ค. 5705:42อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 32' 24'' E3.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ส.ค. 5705:32THAILAND19° 31' 12'' N99° 24' 00'' E4.5 48   
24 ส.ค. 5703:13อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 48' 36'' N99° 46' 48'' E3.4 12 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ส.ค. 5702:58NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION8° 25' 48'' N93° 27' 00'' E4.7 86   
24 ส.ค. 5702:54NIAS REGION, INDONESIA0° 58' 48'' N97° 02' 24'' E4.6 10   
24 ส.ค. 5702:32NIAS REGION, INDONESIA1° 08' 24'' N97° 17' 24'' E4.5 30   
23 ส.ค. 5716:02KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 49' 48'' N127° 04' 12'' E4.6 33   
23 ส.ค. 5704:49OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 38' 24'' N93° 49' 12'' E4.5 80   
23 ส.ค. 5701:40อ.สูงเม่น จ.แพร่18° 00' 00'' N100° 09' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 5720:50อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่18° 39' 36'' N98° 33' 00'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 5713:34อ.พาน จ.เชียงราย19° 33' 36'' N99° 42' 00'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 5712:20TAIWAN REGION21° 15' 36'' N121° 13' 48'' E4.3 16   
22 ส.ค. 5710:00RYUKYU ISLANDS, JAPAN27° 57' 00'' N128° 14' 24'' E4.1 46   
22 ส.ค. 5708:09อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 44' 24'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 5706:15ประเทศพม่า 18° 07' 48'' N95° 05' 24'' E4.1 17 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 5704:44MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 10' 48'' N121° 30' 36'' E4.8 40   
22 ส.ค. 5703:23EAST TIMOR REGION8° 15' 36'' S125° 11' 24'' E4.3 10   
21 ส.ค. 5721:12อ.พาน จ.เชียงราย19° 39' 00'' N99° 44' 24'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ส.ค. 5717:22LOMBOK REGION, INDONESIA8° 23' 24'' S116° 07' 12'' E4.5 17   
21 ส.ค. 5716:32อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 40' 48'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ส.ค. 5711:11YUNNAN, CHINA25° 57' 00'' N100° 36' 36'' E4.3 10   
21 ส.ค. 5705:19อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 39' 36'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 ส.ค. 5708:36อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 38' 24'' E3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 ส.ค. 5700:12MINDANAO, PHILIPPINES5° 37' 48'' N126° 28' 12'' E4.9 60   
19 ส.ค. 5707:53NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA3° 05' 24'' N128° 12' 00'' E4.7 90   
18 ส.ค. 5721:01อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 45' 00'' N99° 32' 24'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 5707:12อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 37' 12'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 5703:15SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 36' 00'' S112° 28' 12'' E4.6 74   
17 ส.ค. 5718:36อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 42' 00'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ส.ค. 5716:11EASTERN SICHUAN, CHINA28° 07' 12'' N103° 30' 36'' E4.6 10   
17 ส.ค. 5710:44อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 33' 00'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ส.ค. 5705:08EASTERN SICHUAN, CHINA28° 09' 36'' N103° 32' 24'' E4.6 10   
16 ส.ค. 5720:43MINDANAO, PHILIPPINES6° 51' 00'' N126° 52' 48'' E5.0 80   
16 ส.ค. 5716:41อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 31' 12'' E3.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
16 ส.ค. 5715:25อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 36' 36'' E4.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
16 ส.ค. 5714:03อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 36' 00'' E3.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
16 ส.ค. 5710:10KEPULAUAN BATU, INDONESIA0° 23' 24'' N98° 09' 00'' E5.1 42   
16 ส.ค. 5703:48SIMEULUE, INDONESIA2° 10' 48'' N96° 17' 24'' E4.4 37   
15 ส.ค. 5719:34BANDA SEA6° 48' 36'' S127° 46' 12'' E4.6 40   
15 ส.ค. 5703:22TAIWAN REGION21° 39' 36'' N121° 11' 24'' E5.0 40   
15 ส.ค. 5700:09NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS28° 09' 36'' N127° 57' 36'' E4.8 48   
14 ส.ค. 5722:06ประเทศพม่า 20° 04' 48'' N97° 59' 24'' E3.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ส.ค. 5717:03อ.พาน จ.เชียงราย19° 28' 48'' N99° 49' 12'' E2.2 19 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ส.ค. 5705:04อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 34' 12'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ส.ค. 5716:44อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 31' 48'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ส.ค. 5717:55อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 35' 24'' N99° 31' 12'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ส.ค. 5712:53อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 32' 24'' E1.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ส.ค. 5711:47อ.พาน จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 45' 00'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ส.ค. 5710:32อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 45' 00'' N99° 28' 48'' E2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ส.ค. 5709:07ประเทศพม่า 21° 21' 00'' N98° 28' 12'' E3.8 14 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ส.ค. 5705:49อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 47' 24'' N99° 44' 24'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 ส.ค. 5722:14MOLUCCA SEA0° 34' 12'' N126° 03' 00'' E4.5 46   
11 ส.ค. 5720:05OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA1° 52' 12'' N95° 39' 36'' E4.8 10   
11 ส.ค. 5710:22อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 29' 24'' N99° 33' 36'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 ส.ค. 5706:04อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 30' 00'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 ส.ค. 5702:20อ.พาน จ.เชียงราย19° 36' 00'' N99° 43' 48'' E3.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ส.ค. 5719:44อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 39' 00'' N99° 32' 24'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ส.ค. 5713:40ประเทศพม่า 20° 17' 24'' N97° 55' 48'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ส.ค. 5700:20ประเทศพม่า 21° 15' 36'' N95° 37' 12'' E4.0 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ส.ค. 5723:37อ.พาน จ.เชียงราย19° 39' 36'' N99° 41' 24'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ส.ค. 5717:54MINDANAO, PHILIPPINES8° 24' 36'' N125° 56' 24'' E4.8 30   
09 ส.ค. 5709:43ประเทศพม่า 20° 04' 12'' N98° 00' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ส.ค. 5708:37อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 31' 12'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ส.ค. 5722:08อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 45' 00'' N99° 43' 12'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ส.ค. 5715:10อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 35' 24'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ส.ค. 5714:32SULAWESI, INDONESIA0° 19' 48'' N123° 00' 36'' E4.5 76   
08 ส.ค. 5713:59อ.พาน จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 42' 00'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ส.ค. 5711:18อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 37' 48'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ส.ค. 5708:50อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 34' 12'' N99° 34' 48'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ส.ค. 5701:12อ.พาน จ.เชียงราย19° 33' 36'' N99° 41' 24'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ส.ค. 5720:51SULAWESI, INDONESIA1° 43' 48'' S119° 55' 12'' E4.3 88   
07 ส.ค. 5712:24KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA4° 34' 12'' N126° 27' 00'' E5.0 80   
07 ส.ค. 5711:05อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 31' 48'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ส.ค. 5700:55อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 45' 00'' N99° 33' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ส.ค. 5722:16KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA7° 13' 48'' S128° 06' 36'' E4.9 35   
06 ส.ค. 5720:05KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA7° 11' 24'' S128° 04' 48'' E4.8 10   
06 ส.ค. 5718:45KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA7° 18' 36'' S128° 06' 00'' E6.2 10   
06 ส.ค. 5710:46TAIWAN REGION22° 08' 24'' N121° 29' 24'' E4.9 88   
06 ส.ค. 5708:34MOLUCCA SEA1° 34' 48'' N126° 37' 12'' E4.5 51   
06 ส.ค. 5706:28ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศพม่า15° 19' 12'' N95° 42' 36'' E4.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ส.ค. 5700:42RYUKYU ISLANDS, JAPAN28° 05' 24'' N128° 02' 24'' E4.4 50   
05 ส.ค. 5723:12ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศพม่า16° 36' 00'' N96° 44' 24'' E4.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
05 ส.ค. 5716:33อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 40' 12'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
05 ส.ค. 5713:00MINDANAO, PHILIPPINES5° 19' 12'' N126° 31' 12'' E4.6 59   
05 ส.ค. 5705:22อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 44' 24'' N99° 39' 36'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
05 ส.ค. 5704:07อ.พาน จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 41' 24'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ส.ค. 5719:09NIAS REGION, INDONESIA0° 12' 00'' N98° 37' 12'' E4.9 51   
04 ส.ค. 5717:36NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 27' 36'' N94° 40' 12'' E5.3 60   
04 ส.ค. 5705:36PHILIPPINE ISLANDS REGION10° 18' 00'' N126° 06' 00'' E4.4 60   
04 ส.ค. 5702:30SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 15' 00'' N103° 35' 24'' E4.7 10   
03 ส.ค. 5721:28SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 15' 00'' N103° 27' 00'' E4.5 40   
03 ส.ค. 5720:47SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 07' 48'' N103° 32' 24'' E4.7 10   
03 ส.ค. 5720:43MINDANAO, PHILIPPINES5° 39' 00'' N126° 25' 48'' E4.7 10   
03 ส.ค. 5718:07SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 09' 00'' N103° 44' 24'' E4.5 10   
03 ส.ค. 5715:30SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 15' 00'' N103° 32' 24'' E6.2 10   
03 ส.ค. 5711:06RYUKYU ISLANDS, JAPAN28° 04' 12'' N128° 06' 00'' E5.7 40   
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
สำนักแผ่นดินไหว สำนักแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th