หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
ขนาด : 4.9 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
วันที่ : 02 สิงหาคม 2557 04:25 น.
ละติจูด : 3° 06' 00'' ใต้
ลองจิจูด : 101° 13' 48'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 53 กิโลเมตร
เพิ่มเติม :

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
02 ส.ค. 5704:25SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA3° 06' 00'' S101° 13' 48'' E4.9 53   
02 ส.ค. 5700:58อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 36' 00'' N99° 26' 24'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ส.ค. 5711:38TAIWAN24° 34' 48'' N121° 36' 00'' E4.1   
01 ส.ค. 5710:10NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 34' 12'' N96° 28' 12'' E4.9   
01 ส.ค. 5700:33ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION12° 40' 12'' N95° 42' 36'' E5.1 30   
31 ก.ค. 5722:37อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 36' 36'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 ก.ค. 5720:41ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION12° 21' 36'' N95° 12' 00'' E5.8 10   
31 ก.ค. 5711:36อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 40' 12'' N99° 31' 48'' E3.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
31 ก.ค. 5710:34SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 01' 48'' S113° 00' 36'' E4.1   
31 ก.ค. 5700:13MOLUCCA SEA1° 21' 00'' N126° 25' 12'' E4.5 48   
30 ก.ค. 5722:08MINDANAO, PHILIPPINES6° 32' 24'' N126° 33' 36'' E4.9 10   
30 ก.ค. 5708:31RYUKYU ISLANDS, JAPAN27° 58' 48'' N128° 03' 36'' E4.6 30   
30 ก.ค. 5707:02อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 47' 24'' N99° 40' 12'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 ก.ค. 5722:43อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 43' 12'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 ก.ค. 5714:07ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION14° 19' 48'' N93° 06' 36'' E5.3 10   
29 ก.ค. 5700:53อ.พาน จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 40' 48'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5722:05NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS28° 01' 48'' N127° 57' 00'' E4.9 60   
28 ก.ค. 5720:14TAIWAN23° 36' 36'' N121° 51' 36'' E4.2 45   
28 ก.ค. 5714:49อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 44' 24'' N99° 41' 24'' E3.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5712:55SOUTH OF JAVA, INDONESIA8° 15' 36'' S106° 30' 00'' E4.3 10   
28 ก.ค. 5708:39อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 34' 12'' N99° 31' 48'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ก.ค. 5701:44ประเทศพม่า 18° 19' 48'' N96° 13' 12'' E3.3  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ก.ค. 5705:39พรมแดนพม่า-จีน24° 46' 48'' N98° 00' 36'' E4.1 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 ก.ค. 5704:55RYUKYU ISLANDS, JAPAN25° 36' 00'' N126° 52' 48'' E4.5 33   
27 ก.ค. 5700:09NIAS REGION, INDONESIA0° 38' 24'' N98° 39' 36'' E4.6 80   
26 ก.ค. 5721:12RYUKYU ISLANDS, JAPAN28° 02' 24'' N128° 13' 48'' E4.8 60   
26 ก.ค. 5715:40PHILIPPINE ISLANDS REGION20° 13' 12'' N120° 20' 24'' E4.6 10   
25 ก.ค. 5716:03อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 12'' N99° 43' 12'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ก.ค. 5710:12TIMOR REGION, INDONESIA9° 33' 36'' S123° 57' 36'' E4.6 76   
25 ก.ค. 5706:57LEYTE, PHILIPPINES10° 26' 24'' N125° 25' 12'' E5.3 20   
25 ก.ค. 5706:50อ.พาน จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 42' 36'' E1.5 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 ก.ค. 5705:09OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA0° 45' 00'' N92° 24' 36'' E4.4 10   
24 ก.ค. 5722:45อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 37' 12'' N99° 31' 12'' E1.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ก.ค. 5721:49SOUTH OF BALI, INDONESIA9° 13' 48'' S115° 25' 48'' E4.3 80   
24 ก.ค. 5715:41SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 14' 24'' S111° 33' 36'' E5.1 30   
24 ก.ค. 5701:21ประเทศพม่า 22° 36' 36'' N97° 36' 36'' E3.5 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 ก.ค. 5709:56อ.พาน จ.เชียงราย19° 39' 00'' N99° 46' 48'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 ก.ค. 5708:20JAVA, INDONESIA7° 50' 24'' S106° 54' 36'' E4.2 17   
22 ก.ค. 5713:30ประเทศพม่า20° 14' 24'' N98° 32' 24'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ก.ค. 5709:30TAIWAN23° 24' 00'' N120° 30' 36'' E4.0 11   
21 ก.ค. 5703:42อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 36' 36'' N99° 30' 00'' E2.9 12 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ค. 5703:00OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3° 16' 12'' N94° 31' 12'' E4.2 10   
20 ก.ค. 5719:16อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 36' 00'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 ก.ค. 5707:25อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 30' 36'' N99° 24' 36'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 ก.ค. 5705:21BOHOL, PHILIPPINES9° 55' 12'' N124° 11' 24'' E4.7 10   
20 ก.ค. 5701:28อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 33' 36'' E2.6 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ก.ค. 5719:15VIETNAM21° 33' 36'' N103° 55' 12'' E4.4 10   
19 ก.ค. 5719:14VIETNAM21° 31' 48'' N104° 07' 12'' E4.5 10   
19 ก.ค. 5719:14เวียดนาม22° 28' 48'' N105° 12' 00'' E5.3  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ก.ค. 5708:47อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 46' 48'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ก.ค. 5715:56FLORES SEA7° 37' 48'' S122° 13' 48'' E4.7 16   
17 ก.ค. 5713:11TAIWAN REGION22° 12' 36'' N121° 34' 12'' E5.0 10   
16 ก.ค. 5711:40อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 42' 36'' E3.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5723:30พรมแดนพม่า-จีน21° 21' 00'' N100° 27' 36'' E3.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5720:30อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 42' 00'' E4.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5717:57อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 42' 00'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5716:02อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 36' 36'' E3.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5709:38MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA0° 16' 12'' N119° 46' 12'' E4.8 40   
15 ก.ค. 5708:56ประเทศพม่า 19° 35' 24'' N97° 26' 24'' E3.3 23 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5723:24อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 46' 12'' N99° 42' 36'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5721:56ประเทศพม่า 17° 42' 36'' N97° 48' 36'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5718:32ประเทศพม่า 16° 37' 12'' N97° 59' 24'' E3.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5715:40MINDANAO, PHILIPPINES5° 43' 48'' N126° 35' 24'' E4.9 40   
14 ก.ค. 5712:05JAVA, INDONESIA8° 34' 48'' S111° 20' 24'' E5.4 80   
14 ก.ค. 5708:39TAIWAN23° 55' 48'' N121° 06' 00'' E4.4   
14 ก.ค. 5706:28อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 47' 24'' N99° 42' 36'' E3.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5704:03อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 40' 48'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ก.ค. 5723:56อ.พาน จ.เชียงราย19° 24' 36'' N99° 34' 48'' E2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ก.ค. 5722:07KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA2° 10' 12'' S100° 00' 00'' E5.1 45   
13 ก.ค. 5708:59ประเทศลาว20° 45' 36'' N100° 24' 00'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ก.ค. 5701:30อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 37' 12'' N99° 31' 12'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ก.ค. 5717:19JAVA, INDONESIA8° 25' 48'' S109° 16' 48'' E4.6 71   
12 ก.ค. 5713:30NIAS REGION, INDONESIA1° 17' 24'' N97° 06' 00'' E4.5 30   
12 ก.ค. 5709:49อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 37' 48'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 ก.ค. 5718:38MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 04' 48'' N122° 10' 12'' E4.4 10   
11 ก.ค. 5711:24SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 41' 24'' S102° 35' 24'' E4.8 64   
11 ก.ค. 5701:50ประเทศพม่า 20° 45' 00'' N99° 49' 48'' E3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ก.ค. 5720:33อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 46' 48'' N99° 42' 36'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ก.ค. 5712:24อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 49' 12'' N99° 45' 36'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ก.ค. 5713:03SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 40' 48'' S111° 30' 36'' E4.7 40   
09 ก.ค. 5707:01SUNDA STRAIT, INDONESIA6° 31' 48'' S105° 04' 48'' E5.1 40   
09 ก.ค. 5707:01SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA7° 00' 36'' S104° 54' 36'' E5.1 20   
09 ก.ค. 5700:31NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 50' 24'' N96° 07' 12'' E4.8 15   
08 ก.ค. 5714:29อ.พาน จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 42' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ก.ค. 5706:06TAIWAN REGION23° 22' 12'' N122° 21' 36'' E5.0 10   
07 ก.ค. 5721:50อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 44' 24'' N99° 33' 00'' E3.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ก.ค. 5703:48อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 39' 36'' N99° 35' 24'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ก.ค. 5722:23อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 39' 00'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ก.ค. 5713:23ประเทศพม่า 19° 31' 48'' N97° 45' 00'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ก.ค. 5711:20OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3° 31' 12'' N92° 41' 24'' E4.2 10   
06 ก.ค. 5706:57KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 45' 00'' N127° 40' 12'' E4.4 77   
05 ก.ค. 5717:02NIAS REGION, INDONESIA1° 40' 48'' N97° 03' 00'' E4.7 27   
05 ก.ค. 5716:39NORTHERN SUMATRA, INDONESIA2° 03' 00'' N97° 04' 48'' E6.0 40   
05 ก.ค. 5716:39NIAS REGION, INDONESIA1° 53' 24'' N96° 51' 00'' E5.7 40   
05 ก.ค. 5705:39อ.พาน จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 40' 48'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5718:09อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 32' 24'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5714:30อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 48' 36'' N99° 37' 48'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5703:55อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 40' 12'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5701:04อ.พาน จ.เชียงราย19° 25' 48'' N99° 34' 12'' E1.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
03 ก.ค. 5722:10SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 57' 00'' S102° 52' 12'' E4.4 35   
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
สำนักแผ่นดินไหว สำนักแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th