หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรุงเทพมหานคร
รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ ประเทศพม่า
ขนาด : 2.4 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : ประเทศพม่า
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 13:30 น.
ละติจูด : 20° 14' 24'' เหนือ
ลองจิจูด : 98° 32' 24'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 3 กิโลเมตร
เพิ่มเติม : TMD

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
22 ก.ค. 5713:30ประเทศพม่า20° 14' 24'' N98° 32' 24'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ก.ค. 5709:30TAIWAN23° 24' 00'' N120° 30' 36'' E4.0 11   
21 ก.ค. 5703:42อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 36' 36'' N99° 30' 00'' E2.9 12 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 ก.ค. 5703:00OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3° 16' 12'' N94° 31' 12'' E4.2 10   
20 ก.ค. 5719:16อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 36' 00'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 ก.ค. 5707:25อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 30' 36'' N99° 24' 36'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 ก.ค. 5705:21BOHOL, PHILIPPINES9° 55' 12'' N124° 11' 24'' E4.7 10   
20 ก.ค. 5701:28อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 33' 36'' E2.6 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ก.ค. 5719:15VIETNAM21° 33' 36'' N103° 55' 12'' E4.4 10   
19 ก.ค. 5719:14VIETNAM21° 31' 48'' N104° 07' 12'' E4.5 10   
19 ก.ค. 5719:14เวียดนาม22° 28' 48'' N105° 12' 00'' E5.3  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ก.ค. 5708:47อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 46' 48'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ก.ค. 5715:56FLORES SEA7° 37' 48'' S122° 13' 48'' E4.7 16   
17 ก.ค. 5713:11TAIWAN REGION22° 12' 36'' N121° 34' 12'' E5.0 10   
16 ก.ค. 5711:40อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 42' 36'' E3.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5723:30พรมแดนพม่า-จีน21° 21' 00'' N100° 27' 36'' E3.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5720:30อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 42' 00'' E4.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5717:57อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 42' 00'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5716:02อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 36' 36'' E3.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ก.ค. 5709:38MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA0° 16' 12'' N119° 46' 12'' E4.8 40   
15 ก.ค. 5708:56ประเทศพม่า 19° 35' 24'' N97° 26' 24'' E3.3 23 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5723:24อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 46' 12'' N99° 42' 36'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5721:56ประเทศพม่า 17° 42' 36'' N97° 48' 36'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5718:32ประเทศพม่า 16° 37' 12'' N97° 59' 24'' E3.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5715:40MINDANAO, PHILIPPINES5° 43' 48'' N126° 35' 24'' E4.9 40   
14 ก.ค. 5712:05JAVA, INDONESIA8° 34' 48'' S111° 20' 24'' E5.4 80   
14 ก.ค. 5708:39TAIWAN23° 55' 48'' N121° 06' 00'' E4.4   
14 ก.ค. 5706:28อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 47' 24'' N99° 42' 36'' E3.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ก.ค. 5704:03อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 40' 48'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ก.ค. 5723:56อ.พาน จ.เชียงราย19° 24' 36'' N99° 34' 48'' E2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ก.ค. 5722:07KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA2° 10' 12'' S100° 00' 00'' E5.1 45   
13 ก.ค. 5708:59ประเทศลาว20° 45' 36'' N100° 24' 00'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 ก.ค. 5701:30อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 37' 12'' N99° 31' 12'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 ก.ค. 5717:19JAVA, INDONESIA8° 25' 48'' S109° 16' 48'' E4.6 71   
12 ก.ค. 5713:30NIAS REGION, INDONESIA1° 17' 24'' N97° 06' 00'' E4.5 30   
12 ก.ค. 5709:49อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 37' 48'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 ก.ค. 5718:38MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 04' 48'' N122° 10' 12'' E4.4 10   
11 ก.ค. 5711:24SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 41' 24'' S102° 35' 24'' E4.8 64   
11 ก.ค. 5701:50ประเทศพม่า 20° 45' 00'' N99° 49' 48'' E3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ก.ค. 5720:33อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 46' 48'' N99° 42' 36'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
10 ก.ค. 5712:24อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 49' 12'' N99° 45' 36'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ก.ค. 5713:03SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 40' 48'' S111° 30' 36'' E4.7 40   
09 ก.ค. 5707:01SUNDA STRAIT, INDONESIA6° 31' 48'' S105° 04' 48'' E5.1 40   
09 ก.ค. 5707:01SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA7° 00' 36'' S104° 54' 36'' E5.1 20   
09 ก.ค. 5700:31NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 50' 24'' N96° 07' 12'' E4.8 15   
08 ก.ค. 5714:29อ.พาน จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 42' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
08 ก.ค. 5706:06TAIWAN REGION23° 22' 12'' N122° 21' 36'' E5.0 10   
07 ก.ค. 5721:50อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 44' 24'' N99° 33' 00'' E3.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 ก.ค. 5703:48อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 39' 36'' N99° 35' 24'' E2.4 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ก.ค. 5722:23อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 39' 00'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ก.ค. 5713:23ประเทศพม่า 19° 31' 48'' N97° 45' 00'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
06 ก.ค. 5711:20OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3° 31' 12'' N92° 41' 24'' E4.2 10   
06 ก.ค. 5706:57KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 45' 00'' N127° 40' 12'' E4.4 77   
05 ก.ค. 5717:02NIAS REGION, INDONESIA1° 40' 48'' N97° 03' 00'' E4.7 27   
05 ก.ค. 5716:39NORTHERN SUMATRA, INDONESIA2° 03' 00'' N97° 04' 48'' E6.0 40   
05 ก.ค. 5716:39NIAS REGION, INDONESIA1° 53' 24'' N96° 51' 00'' E5.7 40   
05 ก.ค. 5705:39อ.พาน จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 40' 48'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5718:09อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 32' 24'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5714:30อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 48' 36'' N99° 37' 48'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5703:55อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 43' 48'' N99° 40' 12'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
04 ก.ค. 5701:04อ.พาน จ.เชียงราย19° 25' 48'' N99° 34' 12'' E1.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
03 ก.ค. 5722:10SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 57' 00'' S102° 52' 12'' E4.4 35   
03 ก.ค. 5713:48BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES19° 21' 36'' N121° 12' 36'' E4.7 50   
03 ก.ค. 5709:53อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่18° 40' 48'' N98° 36' 36'' E1.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ก.ค. 5721:17อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่18° 42' 00'' N98° 30' 00'' E1.2 10 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
02 ก.ค. 5719:04JAVA, INDONESIA8° 07' 48'' S107° 52' 48'' E4.7 26   
02 ก.ค. 5714:24MOLUCCA SEA0° 00' 36'' N124° 44' 24'' E5.0 80   
02 ก.ค. 5714:24MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA0° 02' 24'' N124° 43' 48'' E5.0 80   
02 ก.ค. 5709:52TAIWAN24° 30' 00'' N121° 52' 48'' E4.0   
01 ก.ค. 5720:22อ.พาน จ.เชียงราย19° 37' 12'' N99° 42' 36'' E1.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.ค. 5718:06อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 38' 24'' N99° 35' 24'' E2.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.ค. 5716:11PHILIPPINE ISLANDS REGION13° 54' 36'' N119° 17' 24'' E5.1 30   
01 ก.ค. 5714:05อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 34' 12'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.ค. 5704:58KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA1° 58' 12'' S99° 12' 36'' E4.9 30   
01 ก.ค. 5701:26อ.พาน จ.เชียงราย19° 37' 12'' N99° 43' 48'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 มิ.ย. 5719:57อ.พาน จ.เชียงราย19° 30' 00'' N99° 49' 12'' E2.3 17 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 มิ.ย. 5718:38อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 38' 24'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 มิ.ย. 5707:18อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 47' 24'' N99° 43' 48'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 มิ.ย. 5701:20EAST TIMOR REGION9° 25' 48'' S125° 49' 12'' E4.4 41   
29 มิ.ย. 5717:31อ.พาน จ.เชียงราย19° 40' 48'' N99° 39' 36'' E1.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 มิ.ย. 5716:25อ.พาน จ.เชียงราย19° 34' 12'' N99° 43' 12'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 มิ.ย. 5711:51พรมแดนพม่า-จีน22° 30' 00'' N101° 18' 36'' E4.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 มิ.ย. 5705:20อ.พาน จ.เชียงราย19° 37' 12'' N99° 43' 12'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 มิ.ย. 5702:03อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 36' 00'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 มิ.ย. 5720:03OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3° 54' 36'' N93° 03' 36'' E4.6 10   
28 มิ.ย. 5705:02ประเทศพม่า 13° 39' 36'' N98° 27' 00'' E3.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 มิ.ย. 5723:43อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 31' 12'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 มิ.ย. 5714:35NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 58' 48'' N96° 02' 24'' E4.8 10   
27 มิ.ย. 5711:08อ.พาน จ.เชียงราย19° 31' 12'' N99° 39' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 มิ.ย. 5711:08อ.พาน จ.เชียงราย19° 31' 12'' N99° 39' 36'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 มิ.ย. 5710:10อ.พาน จ.เชียงราย19° 32' 24'' N99° 38' 24'' E2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 มิ.ย. 5704:11อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 40' 12'' E2.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
27 มิ.ย. 5701:00อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 46' 48'' N99° 42' 36'' E3.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 มิ.ย. 5722:40อ.พาน จ.เชียงราย19° 36' 00'' N99° 45' 00'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 มิ.ย. 5716:42อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 44' 24'' N99° 40' 12'' E3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 มิ.ย. 5714:29อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 42' 36'' N99° 40' 12'' E4.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 มิ.ย. 5707:12SUMBAWA REGION, INDONESIA9° 46' 12'' S118° 12' 00'' E5.1 80   
26 มิ.ย. 5701:51MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 31' 12'' N122° 24' 00'' E4.6 47   
26 มิ.ย. 5700:23อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 42' 36'' E3.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 มิ.ย. 5719:58NIAS REGION, INDONESIA1° 40' 48'' N96° 42' 00'' E4.3 11   
25 มิ.ย. 5718:52MINDORO, PHILIPPINES13° 38' 24'' N120° 51' 36'' E5.4 80   
25 มิ.ย. 5708:21อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 41' 24'' N99° 35' 24'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 มิ.ย. 5704:37อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 45' 36'' N99° 35' 24'' E2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 มิ.ย. 5700:03อ.พาน จ.เชียงราย19° 42' 00'' N99° 50' 24'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 มิ.ย. 5723:12อ.พาน จ.เชียงราย19° 43' 12'' N99° 46' 12'' E2.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 มิ.ย. 5721:57SERAM, INDONESIA2° 58' 12'' S129° 36' 36'' E4.6 40   
24 มิ.ย. 5714:42ประเทศพม่า 19° 08' 24'' N97° 21' 00'' E3.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 มิ.ย. 5717:17อ.แม่สรวย จ. เชียงราย19° 36' 00'' N99° 36' 00'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 มิ.ย. 5711:17อ.แม่สาย จ.เชียงราย20° 16' 48'' N99° 54' 00'' E2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 มิ.ย. 5710:39อ.แม่ลาว จ.เชียงราย19° 44' 24'' N99° 37' 48'' E2.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 มิ.ย. 5708:17อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 39' 00'' N99° 34' 48'' E1.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 มิ.ย. 5708:01อ.แม่สรวย จ.เชียงราย19° 39' 00'' N99° 35' 24'' E2.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
สำนักแผ่นดินไหว สำนักแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th