หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
  เครื่องคำนวณ
  ทดสอบความรู้
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
  ข่าว-กิจกรรม อต.
  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
  อินทราเน็ต
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แจ้งเบาะแส
  ส่งคำแนะนำ - ติชม
  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์72ปีกรมอุตุนิยมวิทยา
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฯ ประจำปี 2557
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ ศูนย์ภูมิอากาศ
New Climate Product on Google earth ขัอมูลภูมิอากาศบน Google earth
พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ
สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
IPv6 enabled WWW
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th