TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
bullet  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
bullet  เครื่องคำนวณ
bullet  ทดสอบความรู้
bullet  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
bullet  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
bullet  ข่าว-กิจกรรม อต.
bullet  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
bullet  อินทราเน็ต
bullet  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
bullet  แจ้งเบาะแส
bullet  ส่งคำแนะนำ - ติชม
bullet  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์72ปีกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ ศูนย์ภูมิอากาศ
New Climate Product on Google earth ขัอมูลภูมิอากาศบน Google earth
พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ
สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
IPv6 enabled WWW
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th