ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย "

ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 05 ธันวาคม 2559
     หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมตอนเหนือของเกาะสุมาตราและกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

        ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมไว้ด้วย

        ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวัน และประชาชนริมชายฝั่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วย

       

        ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 17.00 น.

        ประกาศฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 25 05 ธันวาคม 2559
2 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 24 05 ธันวาคม 2559
3 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 23 04 ธันวาคม 2559
4 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 22 04 ธันวาคม 2559
5 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 21 04 ธันวาคม 2559
6 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 20 04 ธันวาคม 2559
7 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 19 03 ธันวาคม 2559
8 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 18 03 ธันวาคม 2559
9 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 17 03 ธันวาคม 2559
10 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 16 03 ธันวาคม 2559
11 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 15 02 ธันวาคม 2559
12 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 14 02 ธันวาคม 2559
13 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 13 02 ธันวาคม 2559
14 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 12 02 ธันวาคม 2559
15 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 11 01 ธันวาคม 2559
16 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 10 01 ธันวาคม 2559
17 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 9 01 ธันวาคม 2559
18 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 8 01 ธันวาคม 2559
19 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 7 30 พฤศจิกายน 2559
20 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 6 30 พฤศจิกายน 2559
21 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 5 30 พฤศจิกายน 2559
22 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 4 30 พฤศจิกายน 2559
23 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 3 29 พฤศจิกายน 2559
24 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 2 29 พฤศจิกายน 2559
25 ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 1 29 พฤศจิกายน 2559
26 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 17 25 พฤศจิกายน 2559
27 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 16 25 พฤศจิกายน 2559
28 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 15 24 พฤศจิกายน 2559
29 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 14 24 พฤศจิกายน 2559
30 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 13 24 พฤศจิกายน 2559
31 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 12 24 พฤศจิกายน 2559
32 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11 23 พฤศจิกายน 2559
33 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 10 23 พฤศจิกายน 2559
34 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9 23 พฤศจิกายน 2559
35 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 8 23 พฤศจิกายน 2559
36 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 7 22 พฤศจิกายน 2559
37 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 6 22 พฤศจิกายน 2559
38 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 5 22 พฤศจิกายน 2559
39 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4 22 พฤศจิกายน 2559
40 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3 21 พฤศจิกายน 2559
41 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 2 21 พฤศจิกายน 2559
42 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 1 21 พฤศจิกายน 2559
43 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 23 11 พฤศจิกายน 2559
44 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 22 11 พฤศจิกายน 2559
45 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 21 10 พฤศจิกายน 2559
46 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 20 10 พฤศจิกายน 2559
47 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 19 10 พฤศจิกายน 2559
48 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 18 09 พฤศจิกายน 2559
49 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 17 09 พฤศจิกายน 2559
50 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 16 09 พฤศจิกายน 2559
51 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 15 09 พฤศจิกายน 2559
52 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 14 08 พฤศจิกายน 2559
53 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 13 08 พฤศจิกายน 2559
54 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 12 08 พฤศจิกายน 2559
55 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 11 08 พฤศจิกายน 2559
56 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 10 07 พฤศจิกายน 2559
57 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 9 07 พฤศจิกายน 2559
58 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 8 07 พฤศจิกายน 2559
59 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 7 07 พฤศจิกายน 2559
60 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 6 06 พฤศจิกายน 2559
61 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 5 06 พฤศจิกายน 2559
62 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 4 06 พฤศจิกายน 2559
63 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 3 05 พฤศจิกายน 2559
64 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 2 05 พฤศจิกายน 2559
65 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 1 04 พฤศจิกายน 2559
66 พายุ “ซาเระกา” 13 19 ตุลาคม 2559
67 พายุ “ซาเระกา” 12 19 ตุลาคม 2559
68 พายุ “ซาเระกา” 11 19 ตุลาคม 2559
69 พายุ “ซาเระกา” 10 18 ตุลาคม 2559
70 พายุ “ซาเระกา” 9 18 ตุลาคม 2559
71 พายุ “ซาเระกา” 8 18 ตุลาคม 2559
72 พายุ “ซาเระกา” 7 18 ตุลาคม 2559
73 พายุ “ซาเระกา” 6 17 ตุลาคม 2559
74 พายุ “ซาเระกา” 5 17 ตุลาคม 2559
75 พายุ “ซาเระกา” 4 17 ตุลาคม 2559
76 พายุ “ซาเระกา” 3 17 ตุลาคม 2559
77 พายุ “ซาเระกา” 2 16 ตุลาคม 2559
78 พายุ “ซาเระกา” 1 16 ตุลาคม 2559
79 พายุ ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 6 14 ตุลาคม 2559
80 พายุ ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 5 14 ตุลาคม 2559
81 พายุ ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 4 14 ตุลาคม 2559
82 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 3 14 ตุลาคม 2559
83 พายุ ดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ 2 13 ตุลาคม 2559
84 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 1 13 ตุลาคม 2559
85 พายุ “แอรี” (AERE) 9 10 ตุลาคม 2559
86 พายุ “แอรี” 8 09 ตุลาคม 2559
87 พายุ “แอรี” 7 09 ตุลาคม 2559
88 พายุ “แอรี” (AERE) 6 08 ตุลาคม 2559
89 พายุ “แอรี” (AERE) 5 08 ตุลาคม 2559
90 พายุ “แอรี” 4 07 ตุลาคม 2559
91 พายุ “แอรี” 3 07 ตุลาคม 2559
92 พายุ “แอรี” (AERE) 2 06 ตุลาคม 2559
93 พายุ “แอรี” (AERE) 1 06 ตุลาคม 2559
94 พายุ “ราอี” (Rai) 21 15 กันยายน 2559
95 พายุ “ราอี” (Rai) 20 14 กันยายน 2559
96 พายุ “ราอี” (Rai) 19 14 กันยายน 2559
97 พายุ “ราอี” (Rai) 18 14 กันยายน 2559
98 พายุ “ราอี” (Rai) 17 14 กันยายน 2559
99 พายุ “ราอี” (Rai) 16 13 กันยายน 2559
100 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 15 13 กันยายน 2559
101 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 14 13 กันยายน 2559
102 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 13 13 กันยายน 2559
103 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 12 13 กันยายน 2559
104 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง 11 13 กันยายน 2559
105 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง 10 13 กันยายน 2559
106 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 9 12 กันยายน 2559
107 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 8 12 กันยายน 2559
108 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 7 12 กันยายน 2559
109 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 6 12 กันยายน 2559
110 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 5 11 กันยายน 2559
111 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 4 11 กันยายน 2559
112 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 3 11 กันยายน 2559