ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง"

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2559
     หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อ่อนกำลังจากพายุดีเปรสชั่น“เตี้ยนหมู่” บริเวณประเทศลาวตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศพม่าแล้ว ลักษณะเช่นนี้ยังส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้จะอ่อนกำลังและสลายไปในระยะต่อไป

        สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กที่มีขนาดต่ำกว่า 3 วา ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 ส.ค.59 นี้ไว้ด้วย

        ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.

        ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       

        หมายเหตุ - เมื่อคลื่นสูง 1 เมตร เรือที่ออกจากฝั่งได้ควรมีความยาวของลำเรือมากกว่า 2 วา

        - เมื่อคลื่นสูง 2 เมตร เรือที่ออกจากฝั่งได้ควรมีความยาวของลำเรือมากกว่า 3 วา

        - เมื่อคลื่นสูง 3 เมตร เรือที่ออกจากฝั่งได้ควรมีความยาวของลำเรือมากกว่า 5 วา เป็นต้น

       

       

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 12 20 สิงหาคม 2559
2 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 11 19 สิงหาคม 2559
3 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 10 19 สิงหาคม 2559
4 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 9 19 สิงหาคม 2559
5 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 8 19 สิงหาคม 2559
6 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 7 18 สิงหาคม 2559
7 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 6 18 สิงหาคม 2559
8 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 5 18 สิงหาคม 2559
9 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 4 18 สิงหาคม 2559
10 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 3 17 สิงหาคม 2559
11 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 2 17 สิงหาคม 2559
12 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 1 17 สิงหาคม 2559
13 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 17 17 สิงหาคม 2559
14 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 16 16 สิงหาคม 2559
15 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 15 16 สิงหาคม 2559
16 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 14 16 สิงหาคม 2559
17 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 13 16 สิงหาคม 2559
18 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 12 15 สิงหาคม 2559
19 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 11 15 สิงหาคม 2559
20 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 10 15 สิงหาคม 2559
21 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 9 15 สิงหาคม 2559
22 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 8 14 สิงหาคม 2559
23 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 7 14 สิงหาคม 2559
24 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 6 14 สิงหาคม 2559
25 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 5 13 สิงหาคม 2559
26 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 4 13 สิงหาคม 2559
27 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 3 13 สิงหาคม 2559
28 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 2 12 สิงหาคม 2559
29 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 1 11 สิงหาคม 2559
30 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 14 29 กรกฎาคม 2559
31 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 13 28 กรกฎาคม 2559
32 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 12 28 กรกฎาคม 2559
33 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 11 28 กรกฎาคม 2559
34 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 10 28 กรกฎาคม 2559
35 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 9 27 กรกฎาคม 2559
36 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 8 27 กรกฎาคม 2559
37 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 7 27 กรกฎาคม 2559
38 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 6 27 กรกฎาคม 2559
39 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 5 26 กรกฎาคม 2559
40 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 4 26 กรกฎาคม 2559
41 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 3 26 กรกฎาคม 2559
42 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 2 26 กรกฎาคม 2559
43 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 25 กรกฎาคม 2559
44 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 7 26 มิถุนายน 2559
45 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 6 26 มิถุนายน 2559
46 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 5 25 มิถุนายน 2559
47 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 4 25 มิถุนายน 2559
48 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 3 24 มิถุนายน 2559
49 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 2 24 มิถุนายน 2559
50 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 24 มิถุนายน 2559