ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุ “ราอี” (Rai) "

ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
     หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น“ราอี” (RAI) ได้เคลื่อนจากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เข้าไปปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้ว คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนออกไปปกคลุมปะเทศเมียนมา และจะอ่อนกำลังลงแล้วจะสลายตัวไปในที่สุด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนลดน้อยลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และตาก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

        ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2559 และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

       

        ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 05.00 น.

        ประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 พายุ “ราอี” (Rai) 20 14 กันยายน 2559
2 พายุ “ราอี” (Rai) 19 14 กันยายน 2559
3 พายุ “ราอี” (Rai) 18 14 กันยายน 2559
4 พายุ “ราอี” (Rai) 17 14 กันยายน 2559
5 พายุ “ราอี” (Rai) 16 13 กันยายน 2559
6 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 15 13 กันยายน 2559
7 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 14 13 กันยายน 2559
8 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 13 13 กันยายน 2559
9 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณประเทศลาวตอนล่าง 12 13 กันยายน 2559
10 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง 11 13 กันยายน 2559
11 พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง 10 13 กันยายน 2559
12 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 9 12 กันยายน 2559
13 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 8 12 กันยายน 2559
14 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ 7 12 กันยายน 2559
15 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 6 12 กันยายน 2559
16 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 5 11 กันยายน 2559
17 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 4 11 กันยายน 2559
18 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 3 11 กันยายน 2559
19 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 2 10 กันยายน 2559
20 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ 1 09 กันยายน 2559
21 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 13 20 สิงหาคม 2559
22 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 12 20 สิงหาคม 2559
23 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 11 19 สิงหาคม 2559
24 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 10 19 สิงหาคม 2559
25 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 9 19 สิงหาคม 2559
26 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 8 19 สิงหาคม 2559
27 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 7 18 สิงหาคม 2559
28 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 6 18 สิงหาคม 2559
29 พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 5 18 สิงหาคม 2559
30 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 4 18 สิงหาคม 2559
31 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 3 17 สิงหาคม 2559
32 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 2 17 สิงหาคม 2559
33 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และคลื่นลมแรง 1 17 สิงหาคม 2559
34 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 17 17 สิงหาคม 2559
35 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 16 16 สิงหาคม 2559
36 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 15 16 สิงหาคม 2559
37 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 14 16 สิงหาคม 2559
38 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 13 16 สิงหาคม 2559
39 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 12 15 สิงหาคม 2559
40 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 11 15 สิงหาคม 2559
41 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 10 15 สิงหาคม 2559
42 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 9 15 สิงหาคม 2559
43 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 8 14 สิงหาคม 2559
44 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 7 14 สิงหาคม 2559
45 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 6 14 สิงหาคม 2559
46 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 5 13 สิงหาคม 2559
47 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 4 13 สิงหาคม 2559
48 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 3 13 สิงหาคม 2559
49 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 2 12 สิงหาคม 2559
50 ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง 1 11 สิงหาคม 2559
51 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 14 29 กรกฎาคม 2559
52 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 13 28 กรกฎาคม 2559
53 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 12 28 กรกฎาคม 2559
54 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 11 28 กรกฎาคม 2559
55 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 10 28 กรกฎาคม 2559
56 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 9 27 กรกฎาคม 2559
57 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 8 27 กรกฎาคม 2559
58 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 7 27 กรกฎาคม 2559
59 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 6 27 กรกฎาคม 2559
60 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 5 26 กรกฎาคม 2559
61 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 4 26 กรกฎาคม 2559
62 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 3 26 กรกฎาคม 2559
63 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 2 26 กรกฎาคม 2559
64 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง 1 25 กรกฎาคม 2559