TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
bullet  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
bullet  เครื่องคำนวณ
bullet  ทดสอบความรู้
bullet  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
bullet  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
bullet  ข่าว-กิจกรรม อต.
bullet  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
bullet  อินทราเน็ต
bullet  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
bullet  แจ้งเบาะแส
bullet  ส่งคำแนะนำ - ติชม
bullet  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา
1.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร
: ระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (กรมอุตุนิยมวิทยา)
: โทรศัพท์ 0-2383-9003-4, 0-2399-4394
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2540
: รายการต่างๆ ที่ทางสถานีฯ ผลิตรายการและนำเสนอเป็นประจำ <<
2.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

: ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนเดชอุดม หมู่บ้านรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา)
: โทรศัพท์ 0-4425-5252
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530
3.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก
: ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 104.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหม้อ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก)
: โทรศัพท์ 0-5528-4328-9
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530
4.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง
: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 105.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 67/6 หมู่ 9 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง)
: โทรศัพท์ 03865-5075, 03865-5477
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2530
5.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต
: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 107.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต)
: โทรศัพท์ 0-7621-6549
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2531
6.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร
: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 148/5 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร)
: โทรศัพท์ 0-7751-1421
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531
 
  การกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 แห่ง เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. วันรุ่งขึ้น
 
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th