หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
กรุงเทพมหานคร
  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
  เครื่องคำนวณ
  ทดสอบความรู้
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
  ข่าว-กิจกรรม อต.
  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
  อินทราเน็ต
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แจ้งเบาะแส
  ส่งคำแนะนำ - ติชม
  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา
1.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร
: ระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (กรมอุตุนิยมวิทยา)
: โทรศัพท์ 0-2383-9003-4, 0-2399-4394
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2540
: รายการต่างๆ ที่ทางสถานีฯ ผลิตรายการและนำเสนอเป็นประจำ <<
2.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

: ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนเดชอุดม หมู่บ้านรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา)
: โทรศัพท์ 0-4425-5252
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530
3.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก
: ระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 104.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหม้อ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก)
: โทรศัพท์ 0-5528-4328-9
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530
4.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง
: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 105.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 67/6 หมู่ 9 ถนนหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง)
: โทรศัพท์ 03865-5075, 03865-5477
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2530
5.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต
: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 107.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต)
: โทรศัพท์ 0-7621-6549
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2531
6.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร
: ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 94.25 เมกกะเฮิรตซ์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์
: ตั้งอยู่เลขที่ 148/5 ถนนกรมหลวงชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร)
: โทรศัพท์ 0-7751-1421
: กระจายเสียงเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531
 
  การกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 แห่ง เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. วันรุ่งขึ้น
 
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th