Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2559 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   10 ธ.ค. 59 - 16 ธ.ค. 59  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 10-14 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม. /ชม. ในวันที่ 15-16 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 ธ.ค. 59 - 08 ธ.ค. 59  
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   09 ธ.ค. 59 -15 ธ.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 10-14 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก เฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม. /ชม. ในวันที่ 15 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
- เกษตรกรช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ตนเอง และสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังจากจุดไฟผิงเพื่อให้ความอบอุ่น
- สัตว์น้ำในช่วงที่อุณหภูมิลดลง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเพิ่มอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมและลดปริมาณอาหารที่ให้ลง เพราะในช่วงที่อากาศหนาวเย็น สัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย
- สัตว์เลี้ยง สภาพอากาศหนาวเย็น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็น จนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
05 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
12 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
19 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
26 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2560  
อากาศหนาว
อากาศเย็นกับจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ บางช่วงอุณหภูมิจะลดลง ทำให้มีอากาศหนาว โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะเกิดน้ำค้างแข็งได้
มีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 17 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 30 พฤศจิกายน 2559