Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 22 ตุลาคม 2559 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ต.ค. 59 - 28 ต.ค. 59  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 24-28 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 22 ตุลาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ต.ค. 59 - 20 ต.ค. 59  
มีฝนน้อยกว่า 20 % ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15-16 ต.ค. มีฝน 60-80 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 ตุลาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 ต.ค. 59 -27 ต.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 21-23 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
สัตว์เลี้ยง อากาศเปลี่ยนแปลง : ผู้เลี้ยงสัตว์ทางตอนบนของภาค ควรป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์โดยเฉพาะโรคคอบวมในโค-กระบือ และโรคหวัดในสัตว์ปีก รวมทั้งควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง
ข้าวนาปี ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น : สำหรับข้าวที่อยู่ในระยะออกรวงใกล้เก็บเกี่ยว ชาวนาควรระบายน้ำออกจากแปลงนาหลังข้าวออกดอกประมาณ 15 วัน ในบริเวณที่ดินเป็นดินเหนียว หรือประมาณ 20 วันในบริเวณที่ดินเป็นดินทราย เพื่อเร่งข้าวให้สุกแก่เร็วขึ้น
พื้นที่การเกษตร ช่วงวันที่ 24 -27 ต.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น เกษตรกร ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ออกประกาศ 21 ตุลาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
17 ต.ค. 59 - 23 ต.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
24 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
31 ต.ค. 59 - 06 พ.ย. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 30-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
07 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
อากาศเย็น
- มีหมอกในตอนเช้ากับหมอกหนาในบางพื้นที่ อากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนบริเวณยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
- มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 03 ตุลาคม 2559