Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 01 มิถุนายน 2559 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   31 พ.ค. 59 - 06 มิ.ย. 59  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในวันที่ 3 – 6 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 31 พฤษภาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   23 พ.ค. 59 - 29 พ.ค. 59  
มีฝน 40-70 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 26 และ27 พ.ค.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง 20%ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   30 พ.ค. 59 -05 มิ.ย. 59  
ในช่วงวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในวันที่ 3 – 5 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
* ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน สภาพอากาศจะมีความชื้นสูง เหมาะแก่การเกิดโรคพืชจำพวกเชื้อรา เกษตรกรที่จะปลูกพืชรอบใหม่ ควรคลุกเมล็ดพันธุ์และชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา และไม่ควรปลูกพืชแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้มีความชื้นสะสมภายในแปลงปลูกเป็นสาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
* สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล ผลแก่และเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง และลำไย เป็นต้น เกษตรกรควรหมั่นสังเกตหากพบผลที่เน่าเสีย หรือมีศัตรูพืชทำลายควรรีบปลิดออก และไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย ผลที่ร่วงหล่น และเปลือกผลไม้ทิ้งไว้ในสวน เพราะจะเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน
ออกประกาศ 30 พฤษภาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
30 พ.ค. 59 - 05 มิ.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
06 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
13 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
20 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 160-200 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-20 วัน
ออกประกาศ 30 พฤษภาคม 2559