Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 25 มิถุนายน 2559 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 มิ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 26-30 มิ.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 24 มิถุนายน 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 มิ.ย. 59 - 23 มิ.ย. 59  
มีฝน 20-60 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 17, 19 และ 23 มิ.ย. มีฝน 70-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มิถุนายน 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   24 มิ.ย. 59 -30 มิ.ย. 59  

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 26-30 มิ.ย. จะมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
- อ้อย (เจริญเติบโต) : ควรป้องกันการระบาดของหนอนกอและโรคเหี่ยวเน่าแดง
-ข้าวนาปี (กล้า-ปักดำ) : ควรป้องกันการระบาดของโรคไหม้ หนอนกระทู้กล้า
- กาแฟ : ควรป้องกันการระบาดของโรคราสนิม โรครากขาว และโรคใบจุด (ต้นอ่อน)
-สัตว์ปีก : ดูแลโรงเรือนให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นป้องกันสัตว์ป่วย
ออกประกาศ 24 มิถุนายน 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
27 มิ.ย. 59 - 03 ก.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
04 ก.ค. 59 - 10 ก.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
11 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 20-30 % ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 40-60 % ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 160-200 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-20 วัน
ออกประกาศ 03 มิถุนายน 2559