Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 06 พฤษภาคม 2559 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   06 พ.ค. 59 - 12 พ.ค. 59  
คาดหมาย
     อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 06 พฤษภาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   25 เม.ย. 59 - 01 พ.ค. 59  
มีอากาศร้อนจัดเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิลดลง โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 29 และ 30 เม.ย. มีฝนเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 เม.ย. จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 26,27และ28 เม.ย.จังหวัดมุกดาหารในวันที่ 30 เม.ย. กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 28 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 02 พฤษภาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   04 พ.ค. 59 -10 พ.ค. 59  

- การคาดการณ์ฝน มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ตลอดช่วง
- การคาดการณ์อุณหภูมิ อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส
- ผลกระทบด้านการเกษตร ในช่วง 7 วันที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยสมดุลน้ำมีค่า อยู่ในช่วง (-20)ถึง(70) มม. เป็นส่วนใหญ่ โดยบริเวณขอบของภาคจะมีสมดุลน้ำน้อยกว่าบริเวณอื่น ประกอบกับในช่วง 7 วันข้างหน้า ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าสมดุลน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณขอบๆของภาค นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวน พืชไร่ และพืชผัก
ออกประกาศ 04 พฤษภาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
02 พ.ค. 59 - 08 พ.ค. 59
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
09 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
16 พ.ค. 59 - 22 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
23 พ.ค. 59 - 29 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วมมากในระยะต้นและกลางเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 180-220 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 26 เมษายน 2559