Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2559 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   29 พ.ค. 59 - 04 มิ.ย. 59  
คาดหมาย
     
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   20 พ.ค. 59 - 26 พ.ค. 59  
มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝน 90 % ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝน 20 - 60 %ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   27 พ.ค. 59 -02 มิ.ย. 59  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
- สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกและดินมีความชื้นเพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาค เกษตรกรสามารถลงมือปลูกพืชได้ แต่ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตด้วย เนื่องจากในระยะปลายเดือนหน้าอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงได้
- ส่วนผู้ที่ปลูกพืชไร่ และพืชผัก ในระยะนี้ไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไป และหากทำได้ควรหันหัวแปลงปลูกไปตามทิศทางลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ หลังจากฝนตกอาจทำให้น้ำในชั้นบนและน้ำในระดับที่ลึกลงไปมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และการเปิดเครื่องตีน้ำจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ป้องกันสัตว์น้ำขาดอากาศ
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
23 พ.ค. 59 - 29 พ.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
30 พ.ค. 59 - 05 มิ.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
06 มิ.ย. 59 - 12 มิ.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
13 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-50% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วมมากในระยะต้นและกลางเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 180-220 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 26 เมษายน 2559