Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2559 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ก.ค. 59 - 29 ก.ค. 59  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 23-24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25-29 ก.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 ก.ค. 59 - 21 ก.ค. 59  
มีฝน 10 - 30 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝน 50-90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ดในวันที่ 18 ก.ค. จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 19 ก.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 กรกฎาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 ก.ค. 59 -28 ก.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 23-24 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
ข้าวนาปี สภาพอากาศมีความชื้น : ระวังโรคไหม้ ส่วนเกษตรกรที่เริ่มทำนาไม่ควรหว่านกล้าแน่นเกินไป และคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
พืชผักชนิดต่างๆ สภาพอากาศมีความชื้น :โรคเน่า และโรค ราน้ำค้าง หนอนเจาะลำต้น หนอนกระทู้ผัก
ข้าวโพดหวาน สภาพอากาศมีความชื้น : ราน้ำค้าง หนอนเจาะลำต้น
ออกประกาศ 22 กรกฎาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
25 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
01 ส.ค. 59 - 07 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
08 ส.ค. 59 - 14 ส.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %
ปริมาณฝน 240-290 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-21 วัน
ออกประกาศ 12 กรกฎาคม 2559