Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2559 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   10 ธ.ค. 59 - 16 ธ.ค. 59  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 10-13 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ในช่วงวันที่ 14-16 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 ธ.ค. 59 - 08 ธ.ค. 59  
มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 5 ธ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   09 ธ.ค. 59 -15 ธ.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 10-13 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ในช่วงวันที่ 14-15 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.
- พื้นที่การเกษตรระยะนี้มีอากาศแห้งและลมแรง ทำให้น้ำระเหยจากพื้นดินและต้นพืชมาก เกษตรกรที่ปลูกพืช เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักและพืชไร่ชนิดต่างๆ ควรจัดหาน้ำให้แก่พืชเพิ่มเติม และคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยน้ำ และรักษาความชื้นภายในดิน รวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยและไรชนิดต่างๆด้วย
-สัตว์เลี้ยง ระยะนี้สภาพอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก และทำแผงกำบังลมหนาว เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็น จนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย
- ผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงวันที่ 14-15 ธ.ค.จะมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาค สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกรไม่ควรตากทิ้งไว้กลางแจ้งในช่วงดังกล่าว เพราะจะเสียหายเนื่องจากฝนที่ตกได้
ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
05 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
12 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
19 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 °C
26 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60
อากาศหนาว
สูงสุดเฉลี่ย 27-29 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 15-17 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2560  
อากาศเย็น
อากาศเย็นถึงหนาวกับจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ บางช่วงอุณหภูมิจะลดลงทำให้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณยอดภูและเทือกเขา - มีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 18 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 30 พฤศจิกายน 2559