Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 29 กันยายน 2559 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   29 ก.ย. 59 - 05 ต.ค. 59  
คาดหมาย
     
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 1-5 ต.ค. ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 29 กันยายน 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 ก.ย. 59 - 25 ก.ย. 59  
มีฝน 60-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 21 ก.ย. และจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 22 ก.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 กันยายน 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   29 ก.ย. 59 -05 ต.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 1-4 ต.ค. ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
- พื้นที่การ เกษตร ฝนตกต่อเนื่อง : พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกอย่าปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศหายใจ เน่า และตายได้
- ข้าว สภาพอากาศชื้น : ควรระวังป้องกันการระบาดของโรคไหม้ และหนอนกระทู้คอรวง
- สัตว์น้ำ (ในบ่อ) ฝนตกหนัก : เสริมขอบบ่อไม่ให้น้ำฝนไหลลงบ่อ ทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์อ่อนแอเป็นโรค และเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ เพิ่มออกซิเจน
ออกประกาศ 29 กันยายน 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
26 ก.ย. 59 - 02 ต.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
03 ต.ค. 59 - 09 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-70% ของพื้นที่
10 ต.ค. 59 - 16 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
17 ต.ค. 59 - 23 ต.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2559  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 30-40 % ของพื้นที่ โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือน กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 100-140 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 9-12 วัน
ออกประกาศ 07 กันยายน 2559