Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 28 สิงหาคม 2559 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 ส.ค. 59 - 03 ก.ย. 59  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 28-30 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 28 สิงหาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 ส.ค. 59 - 25 ส.ค. 59  
มีฝน 70-100 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 20 และ 21 ส.ค.มีฝน 10-30 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 สิงหาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   26 ส.ค. 59 -01 ก.ย. 59  
ในช่วงวันที่ 26-30 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 ส.ค. -1 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
ข้าวนาปี ฝนตกต่อเนื่อง อากาศชื้น : ระวังป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคไหม้ และศัตรูพืชจำพวกหนอน
สัตว์เลี้ยง ฝนตกต่อเนื่อง : ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ
สัตว์น้ำ (ในบ่อ) ฝนตกหนัก : เสริมขอบบ่อไม่ให้น้ำฝนไหลลงบ่อ ทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์อ่อนแอเป็นโรค และเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ เพิ่มออกซิเจน
ออกประกาศ 26 สิงหาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 ส.ค. 59 - 28 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
29 ส.ค. 59 - 04 ก.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
05 ก.ย. 59 - 11 ก.ย. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
12 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 240-290 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-20 วัน
ออกประกาศ 27 กรกฎาคม 2559