Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 28 กรกฎาคม 2559 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 ก.ค. 59 - 03 ส.ค. 59  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 28-30 ก.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 28 กรกฎาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   18 ก.ค. 59 - 24 ก.ค. 59  
มีฝน 70 - 100 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 18, 22 และ 23 ก.ค. มีฝน 30 - 50 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 18 ก.ค. และจังหวัดอ่างทองในวันที่ 22 ก.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 25 กรกฎาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   27 ก.ค. 59 -02 ส.ค. 59  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 27-30 ก.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
ข้าว อากาศมีความชื้น : ระวังป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน และโรคไหม้
ไม้ดอก อากาศมีความชื้น : ระวังโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคจุดสนิมและโรคยอดเน่า ในกล้วยไม้ รวมทั้งโรคราสนิมและโรคดอกเน่า ในดาวเรือง
สัตว์ปีก ดูแลโรงเรือนให้โปร่งอากาศถ่ายเท เพื่อลดความชื้นป้องกันสัตว์ป่วย
ออกประกาศ 27 กรกฎาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
25 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
01 ส.ค. 59 - 07 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
08 ส.ค. 59 - 14 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
15 ส.ค. 59 - 21 ส.ค. 59
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 160-200 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-20 วัน
ออกประกาศ 27 กรกฎาคม 2559