Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2559 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   10 ธ.ค. 59 - 16 ธ.ค. 59  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 10-14 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ในวันที่ 15-16 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 10 ธันวาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   02 ธ.ค. 59 - 08 ธ.ค. 59  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 6-7 ธ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   09 ธ.ค. 59 -15 ธ.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 10-14 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ในวันที่ 15 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
-พื้นที่การเกษตร สำหรับเกษตรกรที่เกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วและต้องการปลูกพืชรุ่นใหม่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานควรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความเหมาะสมกับพื้นที่และภูมิอากาศ
- ไม้ผล สำหรับไม้ผลที่ออกดอกแล้ว เช่น มะม่วง ชาวสวนควรให้น้ำแก่พืช โดยเริ่มจากปริมาณน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ดอกร่วงหล่น การติดผลลดลง
ออกประกาศ 09 ธันวาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
05 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
12 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
19 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
26 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2560  
อากาศเย็น
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และในบางช่วงอุณหภูมิจะลดลง ทำให้มีอากาศหนาว โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค - มีฝนเล็กน้อยในบางวัน
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 30 พฤศจิกายน 2559