TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
ชัยนาท
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สมุทรสงคราม
อ่างทอง
อุทัยธานี
นนทบุรี
นครปฐม
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สภาพอากาศภาคกลาง
อากาศรายภาค : เหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งตะวันออก | ใต้ฝั่งตะวันตก
  พยากรณ์อากาศ    ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2557 06:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   31 ต.ค. 57 - 06 พ.ย. 57  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 1-2 และ 5-6 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   31 ต.ค. 57 - 06 พ.ย. 57  
ในช่วงวันที่ 1-2 และ 5-6 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ย. อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
-ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
-ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะสัตว์เลี้ยงอาจปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรหลีกเลี่ยงสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากสัตว์หากมีความจำเป็นควรสวมถุงมือยางทุกครั้ง
-ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากในเดือนต่อไปจะเป็นช่วงแล้งปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   24 ต.ค. 57 - 30 ต.ค. 57  
มีฝนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักบางพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
27 ต.ค. 57 - 02 พ.ย. 57
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
03 พ.ย. 57 - 09 พ.ย. 57
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
10 พ.ย. 57 - 16 พ.ย. 57
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
17 พ.ย. 57 - 23 พ.ย. 57
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2557  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวันโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเทือกเขาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี กับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %%
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th