TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
ภาคตะวันออก
สระแก้ว
ชลบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
ตราด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
พัทยา
สภาพอากาศภาคตะวันออก
อากาศรายภาค : เหนือ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งตะวันออก | ใต้ฝั่งตะวันตก
  พยากรณ์อากาศ    ตั้งแต่เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557 23:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   31 ต.ค. 57 - 06 พ.ย. 57  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 1-4 พ.ย. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วง 5-6 พ.ย. มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   31 ต.ค. 57 - 06 พ.ย. 57  
ในช่วงวันที่ 1-4 พ.ย. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วง 5-6 พ.ย. มีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
-ในช่วงที่ฝนลดลงโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งหนอนจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตเสียหาย และด้อยคุณภาพ
-สำหรับทางตอนล่างของภาคความชื้นในดินยังมีสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคเน่าคอดินในพืชไร่และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย และอาจถึงตายได้
-เนื่องจากในเดือนต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่กักเก็บไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงแล้ง
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   24 ต.ค. 57 - 30 ต.ค. 57  
มีฝนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักบางพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
27 ต.ค. 57 - 02 พ.ย. 57
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
03 พ.ย. 57 - 09 พ.ย. 57
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
10 พ.ย. 57 - 16 พ.ย. 57
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
17 พ.ย. 57 - 23 พ.ย. 57
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2557  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวันโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเทือกเขาบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้วและจันทบุรี กับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 23 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 17 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %%
ปริมาณฝน 0-10 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 1-2 วัน
ออกประกาศ 31 ตุลาคม 2557

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th