Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 08 ธันวาคม 2559 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   08 ธ.ค. 59 - 14 ธ.ค. 59  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 08 ธันวาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   28 พ.ย. 59 - 04 ธ.ค. 59  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 30-40 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝน 80 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   07 ธ.ค. 59 -13 ธ.ค. 59  
ในช่วงวันที่ 7-13 ธ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
พื้นที่การ เกษตร ระยะนี้ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาหากระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูก และพื้นฟูสภาพสวนให้ดีดังเดิม
ยางพารา/ ไม้ผล/ กาแฟ สภาพอากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนยางพารา ไม้ผล และกาแฟ ควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง โดยหมั่นกำจัดวัชพืชภายในสวนให้โล่งเตียน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดความชื้นภายในสวน
ประมงชายฝั่ง ระยะนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีคลื่นลมปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
05 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
12 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
19 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
26 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป
อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 23 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ปริมาณฝน 60-90 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 7-10 วัน
ออกประกาศ 30 พฤศจิกายน 2559