Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 31 สิงหาคม 2559 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   31 ส.ค. 59 - 06 ก.ย. 59  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 31 สิงหาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   22 ส.ค. 59 - 28 ส.ค. 59  
มีฝน 40–70 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 22 และ 25 มีฝน 20- 30 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 29 สิงหาคม 2559
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   31 ส.ค. 59 -06 ก.ย. 59  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ไม้ผล บริเวณที่มีฝนตกน้อย : ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งเจาะและกัดกินทำให้ผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ
สัตว์น้ำ (ประมงชายฝั่ง) ในช่วงนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ออกประกาศ 31 สิงหาคม 2559
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
29 ส.ค. 59 - 04 ก.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
05 ก.ย. 59 - 11 ก.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
12 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
19 ก.ย. 59 - 25 ก.ย. 59
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กันยายน 2559  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนอง 40 - 60% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 130-170 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 15-18 วัน
ออกประกาศ 27 กรกฎาคม 2559