หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
สตูล
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
  พยากรณ์อากาศ    ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 24 เมษายน 2557 06:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 57 - 29 เม.ย. 57  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-24 เม.ย. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25-29 เม.ย. มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2557
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 57 - 29 เม.ย. 57  
ในช่วงวันที่ 23-24 เม.ย. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25-29 เม.ย. มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
- ระยะนี้ปริมาณฝนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเพิ่มขึ้นกว่าระยะที่ผ่านมา เกษตรกรที่อยู่ในที่ลุ่ม ควรเตรียมทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักในระยะต่อไป
- สำหรับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ จะช่วยบรรเทาความร้อนอบอ้าวลงไปได้บ้าง และลดการระบาดของ ศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ย และไรชนิดต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักได้บ้าง นอกจากนี้เกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่ฝนน้อย
- สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอก เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนซึ่งจะกัดกินดอกทำให้การติดผลลดลง หากพบการระบาดควรรีบกำจัด
ออกประกาศ 23 เมษายน 2557
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 เม.ย. 57 - 20 เม.ย. 57  
อากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 เมษายน 2557
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 เม.ย. 57 - 27 เม.ย. 57
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
28 เม.ย. 57 - 04 พ.ค. 57
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
05 พ.ค. 57 - 11 พ.ค. 57
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
12 พ.ค. 57 - 18 พ.ค. 57
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2557  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ความเร็ว 17 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %%
ปริมาณฝน 250-300 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-21 วัน
ออกประกาศ 08 เมษายน 2557

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th