หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
  เครื่องคำนวณ
  ทดสอบความรู้
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
  ข่าว-กิจกรรม อต.
  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
  อินทราเน็ต
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  แจ้งเบาะแส
  ส่งคำแนะนำ - ติชม
  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

เว็บไซต์อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
อุตุนิยมวิทยาขนส่ง
อุตุนิยมวิทยาอุทก
อุตุนิยมวิทยาทะเล
โอโซนและรังสีดวงอาทิตย์
สำนักแผ่นดินไหว
เว็บไซต์อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Organization(WMO)
ประเทศสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO Members
Environmental Data and Processing Centres.
European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF).
Joint Typhoon Warning Center.
แผนที่ผลการพยากรณ์เชิงตัวเลข Numerical Weather Forecast Maps
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Hong Kong Observatory
Japan Meteorological Agency
Taiwan Central Weather Bureau
Korea Meteorological Administration
Meteorological Service Singapore
Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center
Medium Range Forecasts for the Tropics
เว็บไซต์ความรู้อุตุนิยมวิทยา
Weather and atmospheric science history
Guide to the science of the atmosphere
Tropical Storms, Worldwide
ข้อมูลเส้นทางเดินพายุหมุน

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th