หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ     ดูการแสดงผลบน google map คลิก
พายุ "หะลอง"
ชื่อภาษาไทย: หะลอง ความหมาย: พายุ"หะลอง"(HALONG)เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศเวียดนาม แปลว่า ชื่ออ่่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: TROPICAL STORM 1411 HALONG (1411) ประเทศที่มาของชื่อ:
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
01 ส.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 14° 00' 00'' เหนือ 139° 30' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 14° 41' 60'' เหนือ 140° 00' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 15° 11' 60'' เหนือ 140° 41' 60'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 83 15° 11' 60'' เหนือ 141° 18' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 14° 54' 00'' เหนือ 142° 00' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 14° 18' 00'' เหนือ 143° 00' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 14° 11' 60'' เหนือ 143° 48' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 83 14° 11' 60'' เหนือ 144° 24' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 13° 48' 00'' เหนือ 145° 48' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 13° 35' 60'' เหนือ 146° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 13° 11' 60'' เหนือ 147° 00' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 12° 48' 00'' เหนือ 147° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 12° 30' 00'' เหนือ 148° 30' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 18:00 พายุดีเปรสชัน 37 12° 00' 00'' เหนือ 150° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 37 12° 00' 00'' เหนือ 150° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 06:00 พายุดีเปรสชัน 37 10° 00' 00'' เหนือ 152° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 37 9° 00' 00'' เหนือ 158° 00' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

พายุ "นากรี"
ชื่อภาษาไทย: นากรี ความหมาย: พายุ"นากรี"(NAKRI)เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศกัมพูชา แปลว่า ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ: TROPICAL STORM 1412 NAKRI (1412) ประเทศที่มาของชื่อ:
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
01 ส.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 101 28° 30' 00'' เหนือ 127° 17' 60'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 92 27° 06' 00'' เหนือ 127° 54' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 74 25° 53' 60'' เหนือ 127° 05' 60'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 74 25° 18' 00'' เหนือ 127° 05' 60'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 74 24° 23' 60'' เหนือ 127° 05' 60'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 74 23° 18' 00'' เหนือ 128° 18' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 74 22° 53' 60'' เหนือ 128° 54' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 21° 11' 60'' เหนือ 129° 30' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 64 19° 30' 00'' เหนือ 129° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 64 18° 36' 00'' เหนือ 129° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 55 18° 30' 00'' เหนือ 129° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 06:00 พายุดีเปรสชัน 55 18° 30' 00'' เหนือ 130° 00' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 18° 30' 00'' เหนือ 131° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 55 18° 00' 00'' เหนือ 132° 30' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 16° 30' 00'' เหนือ 133° 30' 00'' ตะวันออก
27 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 55 15° 00' 00'' เหนือ 134° 00' 00'' ตะวันออก
27 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 14° 00' 00'' เหนือ 135° 00' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th