หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ     ดูการแสดงผลบน google map คลิก
พายุ "คัลแมกี"
ชื่อภาษาไทย: คัลแมกี ความหมาย: นกนางนวล
ชื่อภาษาอังกฤษ: KALMAEGI ประเทศที่มาของชื่อ:
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
16 ก.ย. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 20° 11' 60'' เหนือ 111° 35' 60'' ตะวันออก
15 ก.ย. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 129 19° 00' 00'' เหนือ 112° 47' 60'' ตะวันออก
15 ก.ย. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 129 18° 53' 60'' เหนือ 114° 24' 00'' ตะวันออก
15 ก.ย. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 129 18° 18' 00'' เหนือ 116° 05' 60'' ตะวันออก
15 ก.ย. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 120 18° 11' 60'' เหนือ 118° 12' 00'' ตะวันออก
14 ก.ย. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 18° 23' 60'' เหนือ 119° 35' 60'' ตะวันออก
14 ก.ย. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 120 17° 48' 00'' เหนือ 121° 00' 00'' ตะวันออก
14 ก.ย. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 120 17° 00' 00'' เหนือ 123° 24' 00'' ตะวันออก
14 ก.ย. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 120 16° 23' 60'' เหนือ 124° 30' 00'' ตะวันออก
13 ก.ย. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 15° 35' 60'' เหนือ 125° 45' 36'' ตะวันออก
13 ก.ย. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 120 14° 41' 60'' เหนือ 126° 24' 00'' ตะวันออก
13 ก.ย. 57 06:00 พายุโซนร้อน 101 14° 30' 00'' เหนือ 127° 24' 00'' ตะวันออก
13 ก.ย. 57 00:00 พายุโซนร้อน 92 14° 00' 00'' เหนือ 128° 48' 00'' ตะวันออก
12 ก.ย. 57 18:00 พายุโซนร้อน 74 13° 41' 60'' เหนือ 129° 24' 00'' ตะวันออก
12 ก.ย. 57 12:00 พายุโซนร้อน 64 13° 41' 60'' เหนือ 130° 11' 60'' ตะวันออก
12 ก.ย. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 13° 30' 00'' เหนือ 131° 00' 00'' ตะวันออก
12 ก.ย. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 13° 30' 00'' เหนือ 132° 30' 00'' ตะวันออก
11 ก.ย. 57 18:00 พายุดีเปรสชัน 55 12° 00' 00'' เหนือ 133° 00' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th