หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ     ดูการแสดงผลบน google map คลิก
พายุ "หะลอง"
ชื่อภาษาไทย: หะลอง ความหมาย: พายุ"หะลอง"(HALONG)เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศเวียดนาม แปลว่า ชื่ออ่่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: TROPICAL STORM 1411 HALONG (1411) ประเทศที่มาของชื่อ:
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
10 ส.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 111 34° 12' 00'' เหนือ 134° 18' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 33° 00' 00'' เหนือ 133° 18' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 101 32° 12' 00'' เหนือ 132° 54' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 129 31° 18' 00'' เหนือ 132° 30' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 30° 18' 00'' เหนือ 132° 18' 00'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 138 29° 23' 60'' เหนือ 131° 48' 00'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 138 28° 41' 60'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 148 28° 11' 60'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 27° 18' 00'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 138 26° 53' 60'' เหนือ 131° 30' 00'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 138 26° 18' 00'' เหนือ 131° 41' 60'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 138 25° 41' 60'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 24° 48' 00'' เหนือ 131° 41' 60'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 138 24° 06' 00'' เหนือ 131° 18' 00'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 148 23° 36' 00'' เหนือ 131° 05' 60'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 148 23° 06' 00'' เหนือ 130° 41' 60'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 148 22° 23' 60'' เหนือ 130° 18' 00'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 148 21° 41' 60'' เหนือ 130° 11' 60'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 148 20° 48' 00'' เหนือ 130° 00' 00'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 148 20° 00' 00'' เหนือ 129° 41' 60'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 148 19° 06' 00'' เหนือ 129° 48' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 157 18° 06' 00'' เหนือ 129° 48' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 157 17° 23' 60'' เหนือ 129° 54' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 166 16° 53' 60'' เหนือ 130° 24' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 175 16° 30' 00'' เหนือ 130° 41' 60'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 194 16° 11' 60'' เหนือ 131° 24' 00'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 194 15° 41' 60'' เหนือ 132° 18' 00'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 194 15° 35' 60'' เหนือ 133° 05' 60'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 185 15° 11' 60'' เหนือ 133° 54' 00'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 185 15° 05' 60'' เหนือ 134° 35' 60'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 166 14° 30' 00'' เหนือ 135° 05' 60'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 157 14° 54' 00'' เหนือ 135° 41' 60'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 14° 54' 00'' เหนือ 136° 30' 00'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 14° 54' 00'' เหนือ 137° 05' 60'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 101 14° 54' 00'' เหนือ 137° 41' 60'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 101 14° 41' 60'' เหนือ 138° 30' 00'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 14° 00' 00'' เหนือ 139° 30' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 14° 41' 60'' เหนือ 140° 00' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 15° 11' 60'' เหนือ 140° 41' 60'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 83 15° 11' 60'' เหนือ 141° 18' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 14° 54' 00'' เหนือ 142° 00' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 14° 18' 00'' เหนือ 143° 00' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 14° 11' 60'' เหนือ 143° 48' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 83 14° 11' 60'' เหนือ 144° 24' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 13° 48' 00'' เหนือ 145° 48' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 13° 35' 60'' เหนือ 146° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 13° 11' 60'' เหนือ 147° 00' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 12° 48' 00'' เหนือ 147° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 12° 30' 00'' เหนือ 148° 30' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 18:00 พายุดีเปรสชัน 37 12° 00' 00'' เหนือ 150° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 37 12° 00' 00'' เหนือ 150° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 06:00 พายุดีเปรสชัน 37 10° 00' 00'' เหนือ 152° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 37 9° 00' 00'' เหนือ 158° 00' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th