หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ     ดูการแสดงผลบน google map คลิก
พายุ "แมตโม"
ชื่อภาษาไทย: แมตโม ความหมาย: พายุ "แมตโม" (MATMO) เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกา แปลว่า ฝนที่ตกหนัก
ชื่อภาษาอังกฤษ: MATMO (1410) ประเทศที่มาของชื่อ:
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
25 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 64 33° 23' 60'' เหนือ 119° 42' 00'' ตะวันออก
24 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 64 32° 06' 00'' เหนือ 118° 47' 60'' ตะวันออก
24 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 64 30° 48' 00'' เหนือ 118° 17' 60'' ตะวันออก
24 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 29° 06' 00'' เหนือ 117° 54' 00'' ตะวันออก
24 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 64 27° 53' 60'' เหนือ 117° 42' 00'' ตะวันออก
23 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 64 26° 36' 00'' เหนือ 118° 30' 00'' ตะวันออก
23 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 74 25° 30' 00'' เหนือ 118° 35' 60'' ตะวันออก
23 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 74 25° 06' 00'' เหนือ 119° 35' 60'' ตะวันออก
23 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 92 24° 23' 60'' เหนือ 120° 12' 00'' ตะวันออก
22 ก.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 23° 23' 60'' เหนือ 121° 00' 00'' ตะวันออก
22 ก.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 129 22° 36' 00'' เหนือ 122° 00' 00'' ตะวันออก
22 ก.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 129 21° 48' 00'' เหนือ 122° 42' 00'' ตะวันออก
22 ก.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 20° 23' 60'' เหนือ 123° 42' 00'' ตะวันออก
21 ก.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 129 19° 00' 00'' เหนือ 124° 17' 60'' ตะวันออก
21 ก.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 129 18° 30' 00'' เหนือ 125° 17' 60'' ตะวันออก
21 ก.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 129 17° 53' 60'' เหนือ 126° 17' 60'' ตะวันออก
21 ก.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 129 15° 48' 00'' เหนือ 127° 35' 60'' ตะวันออก
20 ก.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 129 14° 41' 60'' เหนือ 127° 30' 00'' ตะวันออก
20 ก.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 120 14° 00' 00'' เหนือ 127° 47' 60'' ตะวันออก
20 ก.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 120 13° 00' 00'' เหนือ 128° 54' 00'' ตะวันออก
20 ก.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 129 12° 30' 00'' เหนือ 129° 30' 00'' ตะวันออก
19 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 12° 00' 00'' เหนือ 130° 00' 00'' ตะวันออก
19 ก.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 120 11° 18' 00'' เหนือ 130° 00' 00'' ตะวันออก
19 ก.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 120 11° 18' 00'' เหนือ 130° 00' 00'' ตะวันออก
19 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 101 11° 18' 00'' เหนือ 131° 00' 00'' ตะวันออก
18 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 74 11° 05' 60'' เหนือ 132° 18' 00'' ตะวันออก
18 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 64 10° 35' 60'' เหนือ 133° 30' 00'' ตะวันออก
18 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 10° 48' 00'' เหนือ 134° 41' 60'' ตะวันออก
18 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 64 10° 35' 60'' เหนือ 135° 05' 60'' ตะวันออก
17 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 64 10° 24' 00'' เหนือ 135° 30' 00'' ตะวันออก
17 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 55 10° 00' 00'' เหนือ 135° 30' 00'' ตะวันออก
17 ก.ค. 57 06:00 พายุดีเปรสชัน 55 10° 00' 00'' เหนือ 135° 30' 00'' ตะวันออก
17 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 10° 00' 00'' เหนือ 135° 30' 00'' ตะวันออก
16 ก.ค. 57 18:00 พายุดีเปรสชัน 55 10° 00' 00'' เหนือ 135° 30' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th