TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ     ดูการแสดงผลบน google map คลิก
พายุ "หะลอง"
ชื่อภาษาไทย: หะลอง ความหมาย: พายุ"หะลอง"(HALONG)เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศเวียดนาม แปลว่า ชื่ออ่่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
ชื่อภาษาอังกฤษ: TROPICAL STORM 1411 HALONG (1411) ประเทศที่มาของชื่อ:
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
10 ส.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 111 34° 12' 00'' เหนือ 134° 18' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 33° 00' 00'' เหนือ 133° 18' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 101 32° 12' 00'' เหนือ 132° 54' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 129 31° 18' 00'' เหนือ 132° 30' 00'' ตะวันออก
09 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 30° 18' 00'' เหนือ 132° 18' 00'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 138 29° 23' 60'' เหนือ 131° 48' 00'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 138 28° 41' 60'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 148 28° 11' 60'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
08 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 27° 18' 00'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 138 26° 53' 60'' เหนือ 131° 30' 00'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 138 26° 18' 00'' เหนือ 131° 41' 60'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 138 25° 41' 60'' เหนือ 131° 35' 60'' ตะวันออก
07 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 24° 48' 00'' เหนือ 131° 41' 60'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 138 24° 06' 00'' เหนือ 131° 18' 00'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 148 23° 36' 00'' เหนือ 131° 05' 60'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 148 23° 06' 00'' เหนือ 130° 41' 60'' ตะวันออก
06 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 148 22° 23' 60'' เหนือ 130° 18' 00'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 148 21° 41' 60'' เหนือ 130° 11' 60'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 148 20° 48' 00'' เหนือ 130° 00' 00'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 148 20° 00' 00'' เหนือ 129° 41' 60'' ตะวันออก
05 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 148 19° 06' 00'' เหนือ 129° 48' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 157 18° 06' 00'' เหนือ 129° 48' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 157 17° 23' 60'' เหนือ 129° 54' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 166 16° 53' 60'' เหนือ 130° 24' 00'' ตะวันออก
04 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 175 16° 30' 00'' เหนือ 130° 41' 60'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 194 16° 11' 60'' เหนือ 131° 24' 00'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 194 15° 41' 60'' เหนือ 132° 18' 00'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 194 15° 35' 60'' เหนือ 133° 05' 60'' ตะวันออก
03 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 185 15° 11' 60'' เหนือ 133° 54' 00'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 185 15° 05' 60'' เหนือ 134° 35' 60'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 12:00 ไต้ฝุ่น 166 14° 30' 00'' เหนือ 135° 05' 60'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 06:00 ไต้ฝุ่น 157 14° 54' 00'' เหนือ 135° 41' 60'' ตะวันออก
02 ส.ค. 57 00:00 ไต้ฝุ่น 138 14° 54' 00'' เหนือ 136° 30' 00'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 18:00 ไต้ฝุ่น 120 14° 54' 00'' เหนือ 137° 05' 60'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 101 14° 54' 00'' เหนือ 137° 41' 60'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 101 14° 41' 60'' เหนือ 138° 30' 00'' ตะวันออก
01 ส.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 14° 00' 00'' เหนือ 139° 30' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 14° 41' 60'' เหนือ 140° 00' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 15° 11' 60'' เหนือ 140° 41' 60'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 83 15° 11' 60'' เหนือ 141° 18' 00'' ตะวันออก
31 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 14° 54' 00'' เหนือ 142° 00' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 14° 18' 00'' เหนือ 143° 00' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 14° 11' 60'' เหนือ 143° 48' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 83 14° 11' 60'' เหนือ 144° 24' 00'' ตะวันออก
30 ก.ค. 57 00:00 พายุโซนร้อน 83 13° 48' 00'' เหนือ 145° 48' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 18:00 พายุโซนร้อน 83 13° 35' 60'' เหนือ 146° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 12:00 พายุโซนร้อน 83 13° 11' 60'' เหนือ 147° 00' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 06:00 พายุโซนร้อน 64 12° 48' 00'' เหนือ 147° 30' 00'' ตะวันออก
29 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 55 12° 30' 00'' เหนือ 148° 30' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 18:00 พายุดีเปรสชัน 37 12° 00' 00'' เหนือ 150° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 12:00 พายุดีเปรสชัน 37 12° 00' 00'' เหนือ 150° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 06:00 พายุดีเปรสชัน 37 10° 00' 00'' เหนือ 152° 00' 00'' ตะวันออก
28 ก.ค. 57 00:00 พายุดีเปรสชัน 37 9° 00' 00'' เหนือ 158° 00' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
ให้บริการแล้วทั้ง iOs และ android
   
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายเรดาร์ฯ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย  เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ   เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุบน Google map   เส้นทางเดินพายุบนแผนที่กูเกิ้ล
รายงานแผ่นดินไหว   รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th