Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ
พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ
สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 28 มิถุนายน 2559  
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็ก (ที่มีขนาดไม่เกิน 2 วาหรือ 3 เมตร) ในบริเวณดังกล่าว ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆมาก และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 28 มิถุนายน 2559 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 มิ.ย. 59 - 04 ก.ค. 59  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 28 -30 มิ.ย. ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 4 ก.ค. ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนลดลง

     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 28 -30 มิ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
ออกประกาศ 28 มิถุนายน 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   20 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59  
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในวันที่ 23มิ.ย. จากนั้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก่อนอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 26 มิ.ย. ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 27 มิถุนายน 2559
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2559  
คาดหมาย
      มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน และจะมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และมีโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับอิทฺธิพลจากจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ได้ โดยคาดว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ และปริมาณและการกระจายของฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะครึ่งหลังของเดือน กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
     จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ออกประกาศ 27 มิถุนายน 2559