23 มีนาคม 2559
วันอุตุนิยมวิทยาโลก วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2016

Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 07 พฤษภาคม 2559  
บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ในขณะที่มีลมพัดสอบของตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 07 พฤษภาคม 2559 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   06 พ.ค. 59 - 12 พ.ค. 59  
คาดหมาย
     อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 6-7 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่ 8-12 พ.ค. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
     
ข้อควรระวัง
     ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ระมัดระวังจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย
ออกประกาศ 06 พฤษภาคม 2559
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   29 เม.ย. 59 - 05 พ.ค. 59  
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง โดยในระยะต้นช่วงบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แล้วอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่ระยะกลางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง สำหรับฝนในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝน โดยเฉพาะในระยะต้นช่วงมีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักหลายพื้นที่และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 06 พฤษภาคม 2559
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
คาดหมาย
     ช่วงต้นและกลางเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบ ตลอดช่วง โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนในช่วงปลายเดือน ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ในเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ
ข้อควรระวัง
     ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งในช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
ออกประกาศ 26 เมษายน 2559