หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
น่าน
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
พิจิตร
สุโขทัย
พะเยา
ลำพูน
ลำปาง
แพร่
เพชรบูรณ์
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ลำปาง
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
22 เม.ย. 5724.6 39.0 18029.7 เช้ามีฟ้าหลัวชื้น เมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยไม่ดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ เย็นท้องฟ้ามีเมฆเกือบเต็มท้องฟ้า มีลมพัดเข้ามา ลมอ่อน ทัศนวิสัดี  
21 เม.ย. 5725.3 39.2 18035.2เช้าทีฟ้าหลัวชื้น ลมสงบ ท้องฟ้าแจ่มใส สาย มีฟ้าหลัวชื้น ลมสงบ บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยดี มีฟ้าหลัวแห้ง เย็นและค่ำมีฟ้าคะนอง 
20 เม.ย. 5725.1 38.8 03025.9ไม่มีฝน ช่วงเช้ามีฟ้าหลัว ท้องฟ้ามีเมฆมาก ลมสงบ ตอนสาย ทัศนวิสัยดี ลมสงบ มีเมฆมาก ช่วงบ่ายถึงค่ำ อากาศร้อน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ มีเมฆมาก ตอนดึก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ เมฆลดลง  
19 เม.ย. 5724.2 39.2 18011.1เช้าเมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ เย็นท้องฟ้ามีเมฆเกือบเต็มท้องฟ้า มีลมพัดเข้ามา ลมอ่อน ทัศนวิสัดี  
18 เม.ย. 5725.2 38.8 18018.5เช้าเมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ เย็นท้องฟ้ามีเมฆเกือบเต็มท้องฟ้า มีลมพัดเข้ามา ลมอ่อน ทัศนวิสัดี  
17 เม.ย. 5724.2 38.9 2309.3ไม่มีฝน ช่วงเช้า ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนสาย ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ช่วงบ่ายถึงค่ำ อากาศร้อนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนดึก ท้องฟ้าโปร่ง ทัศนวิสัยดี ลมสงบ  
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th