หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
น่าน
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
พิจิตร
สุโขทัย
พะเยา
ลำพูน
ลำปาง
แพร่
เพชรบูรณ์
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ลำปาง
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
26 ส.ค. 5723.8 34.4 15029.70.4 เช้าเมฆบางส่วนฟ้าหลัวชื้น ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ทัศนวิสัยดี เย็นและค่ำฝนฟ้าคะนอง 
25 ส.ค. 5724.3 34.6 03022.21.4 ช่วงเช้า มีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนสาย มีเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ช่วงบ่ายถึงค่ำ มีฝนฟ้าคะนอง เมฆมาก ตอนดึก มีเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ 
24 ส.ค. 5724.0 34.7 18011.1เช้าเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ทัศนวิสัย 
23 ส.ค. 5723.6 35.5 18016.7ช่วงเช้า มีเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนสาย มีเมฆทวีตัวมากขึ้น ทัศนวิสียดี ลมกำลังอ่อน ช่วงบ่ายถึงค่ำ มีเมฆเป็นส่วยมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนดึก มีเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ  
22 ส.ค. 5723.6 32.7 18011.1เช้าเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ทัศนวิสัยดี  
21 ส.ค. 5723.6 32.6 27014.8เช้าเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ทัศนวิสัยดี  
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th