หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
น่าน
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
พิจิตร
สุโขทัย
พะเยา
ลำพูน
ลำปาง
แพร่
เพชรบูรณ์
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ลำปาง
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
16 เม.ย. 5722.6 39.0 18013.0เช้ามีฟ้าหลัวชื้น เมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยไม่ดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ เย็นท้องฟ้ามีเมฆเกือบเต็มท้องฟ้า มีลมพัดเข้ามา ลมอ่อน ทัศนวิสัดี  
15 เม.ย. 5722.0 36.5 18013.0เช้ามีฟ้าหลัวชื้น เมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยไม่ดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ เย็นท้องฟ้ามีเมฆเกือบเต็มท้องฟ้า มีลมพัดเข้ามา ลมอ่อน ทัศนวิสัดี  
14 เม.ย. 5724.4 39.7 21031.546.0 ช่วงเช้ามีฟ้าหลัว ท้องฟ้าโปร่ง ลมสงบ ตอนสาย มีฟ้าหลัว ท้องฟ้าโปร่ง ลมสงบ ช่วงบ่ายถึงค่ำ อากาศร้อน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนดึก มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  
13 เม.ย. 5723.5 39.1 18014.8เช้ามีฟ้าหลัวชื้น ลมสงบ ทัศนวิสัยไม่ดี ท้องฟ้าโปร่ง สายมีฟ้าหลัวแห้ง ลมสงบ ทัศนวิสัยไม่ดี บ่ายลมสงบท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ทัศวิสัยดี อากาศร้อนอบอ้าว เย็นและค่ำเมฆสลายไป 
12 เม.ย. 5722.5 38.8 18027.80.1 เช้าทีฟ้าหลัวชื้น ลมสงบ ท้องฟ้าแจ่มใส สาย มีฟ้าหลัวชื้น ลมสงบ บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยไม่ดี มีฟ้าหลัวแห้ง เย็นและค่ำมีฝนฟ้าคะนองตกเล็กน้อย 
11 เม.ย. 5725.5 39.4 20053.712.5 ช่วงเช้าท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก มีฟ้าหลัว ลมสงบ ตอนสาย ท้องฟ้าโปร่ง มีฟ้าหลัว ลมสงบ ช่วงบ่ายถึงค่ำ มีเมฆมาก มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ตอนดึก มีเมฆมาก มีฟ้าหลัว ลมสงบ  
10 เม.ย. 5724.8 39.5 18014.8เช้ามีฟ้าหลัวชื้น ลมสงบ ทัศนวิสัยไม่ดี ท้องฟ้าโปร่ง สายมีฟ้าหลัวแห้ง ลมสงบ ทัศนวิสัยไม่ดี บ่ายลมสงบท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ทัศวิสัยดี อากาศร้อนอบอ้าว เย็นและค่ำเมฆสลายไป 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th