หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ตาก
น่าน
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
พิจิตร
สุโขทัย
พะเยา
ลำพูน
ลำปาง
แพร่
เพชรบูรณ์
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ลำปาง
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
30 ก.ค. 5724.3 35.0 18018.5ช่วงเช้า มีเมฆมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนสาย มีเมฆมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ช่วงบ่ายถึงค่ำ อากาศร้อน มีเมฆมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนดึก มีเมฆมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ 
29 ก.ค. 5723.6 33.7 27020.4เช้าเมฆบางส่วน ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ทัศนวิสัยดี  
28 ก.ค. 5723.6 31.0 22014.86.6 เช้าเมฆบางส่วน ฟ้าหลัวชื้น ทัศนวิสัยดี สายท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบทัศนวิสัยดี บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากมีฝน ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ทัศนวิสัยดี  
27 ก.ค. 5723.2 32.8 23037.127.2 ช่วงเช้า มีเมฆเต็มท้องฟ้า มีฝนเล็กน้อน ลมสงบ ตอนสาย มีเมฆมาก ทัศนวิสัยดี ลมสงบ ช่วงบ่ายถึงค่ำ มีฝนตกต่อเนื่อง ท้ศนวิสัยดี ลมสงบ ตอนดึก มีฝนตกต่อเนื่อง ท้ศนวิสัยปานกลาง ลมสงบ 
26 ก.ค. 5724.5 33.5 09014.83.4 เช้า ลมสงบ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนทัศนวิสัยดี สาย ลมสงบ บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้าลมพัดเข้ามาเป็นระยะๆ ทัศนวิสัยดี เย็นและค่ำเมฆมาก และฝนตกช่วงกลางคืน 
25 ก.ค. 5724.5 34.3 27029.7เช้า ลมสงบ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนทัศนวิสัยดี สาย ลมสงบ เมฆบางส่วน มีอาทิตย์ทรงกลด เต็มท้องฟ้า บ่ายท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้าลมพัดเข้ามาเป็นระยะๆ ทัศนวิสัยดี เย็นและค่ำเมฆมาก มีฟ้าแลบ  
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th