TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
สตูล
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
21 ก.ย. 5723.2 31.5 26022.2ฝนเล็กน้อย เมฆบางส่วน ลมตะวันตก ความเรฌว 10-25 กม./ชม. ทะเลเรียบ ทัศนะวิสัย 9-10 กม. มีฝนเล็กน้อย แล้วฟ้าหลัว 
20 ก.ย. 5723.2 31.2 29014.8เมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัยอยู่ในเกณฑ์ดี ทะเลเรียบ 
19 ก.ย. 5723.3 30.8 29013.0มีเมฆเป็นส่วนมาก ทะเลเรียบ ลมตะวันตก ทัศนะวิสัย 8-9 กม. 
18 ก.ย. 5723.5 32.6 27018.5ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ฟ้าหลัวทั้องวัน ทัศนวิสัย4-7 กม ลมตะวันตก ทะเลเรียบ 
17 ก.ย. 5722.7 30.6 24027.8ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก มีฟ้าหลัวในตอนเช้า ทัศนะวิสัย 9-10 กิโลเมตร ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย 
16 ก.ย. 5723.5 28.6 26064.918.6 เมฆเต็มท้องฟ้า มีฝนตกที่สถานี วัดปริมาณได้ 18.6 มม. ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ กำลังแรง ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย-ปานกลาง 
15 ก.ย. 5723.1 27.9 25055.669.5 เมฆเต็มท้องฟ้า ลมตะวันตกกำลังแรง ความเร็ว 30-60 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง มีฝนทั้งวัน 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th