หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
สตูล
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
23 ก.ค. 5725.3 31.9 24027.80.4 มีฝนตกที่สถานีวัดปริมาณได้ 0.4 มม. ทัศนวิสััยอยู่ในเกณฑ์ดี เมฆเต็มท้องฟ้าตลอดวัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง 
22 ก.ค. 5724.0 34.3 24018.5ฝนเล็กน้อย มีเมฆเป็นส่วนมาก ทะเลเรียบ ทัศนะวิสัย 8-9 กม. ลมตะวันตก 
21 ก.ค. 5724.0 34.4 25022.2มีเมฆเป็นส่วนมาก 
20 ก.ค. 5724.9 32.5 26022.22.2 เมฆบางส่วน ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ทะเลเรียบ ทัศนะวิสัย 8-10 กม. มีฟ้าหลัวตอนเช้า ฝนตก ตอนเย็น 
19 ก.ค. 5725.2 32.1 27014.8ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก มีฟ้าหลัว ทัศนะวิสัย 7-10 กิโลเมตร ทะเลเรียบ 
18 ก.ค. 5724.0 32.1 24024.1ทัศนวิสัยอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดวัน เมฆเต็มท้องฟ้า ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างแรง  
17 ก.ค. 5724.0 31.2 25022.2ฝนเล็กน้อย มีเมฆเป็นส่วนมาก ฝนตก ลมตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลเรียบและมีคลื่นเล็กน้อย ทัศนวิสัยดี 8-10 กม. 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th