หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
สตูล
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
21 ส.ค. 5724.1 30.3 24013.016.0 มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนตก ทะเลเรียบ ลมตะวันตก ทัศนะวิสัย 8-10 กม. 
20 ส.ค. 5724.5 31.0 30014.82.9 เมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยอยู่ในเกณฑ์ดี ทะเลเรียบ มีฝนตกวัดปริมาณได้ 2.9 มม. 
19 ส.ค. 5723.7 30.8 27014.81.2 มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนตก ทะเลเรียบ ลมตะวันตก ทัศนะวิสัย 8-10 กม. 
18 ส.ค. 5723.2 31.1 27022.27.1  
17 ส.ค. 5723.2 31.5 26014.8มีเมฆเป็นส่วนมาก ทะเลเรียบ ลมตะวันตก ทัศนะวิสัย 9-10 กม. 
16 ส.ค. 5723.3 29.6 25018.543.5 เมฆเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัยอยู่ในเกณฑ์ดี ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย มีฝนตกวัดปริมาณได้ 43.5 มม.  
15 ส.ค. 5723.8 29.0 25014.811.9 มีเมฆมาก มีฝนตก ลมตะวันตก ทะเลเรียบ ทัศนะวิสัย 9-10 กม. 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th