TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
พังงา
สตูล
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
22 ต.ค. 5723.9 31.7 2509.34.6 มีเมฆบางส่วน ทะเลเรียบ ลมแปรปรวน ทัศนะวิสัย 8-9 กม. 
21 ต.ค. 5723.2 31.6 09016.7ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน มีฟ้าหลัวตลอดทั้งวัน ทัศนะวิสัย 6-9 กิโลเมตร ทะเลเรียบ 
20 ต.ค. 5722.7 30.3 3009.31.0 มีเมฆบางส่วน ทะเลเรียบ ลมแปรปรวน ทัศนะวิสัย 8-9 กม. 
19 ต.ค. 5723.0 31.0 26018.518.7 มีฝนตกที่สถานีวัดปริมาณได้ 18.7 มม. ทัศนวิสัยอยู่ในเกณฑ์ดี เมฆเต็มท้องฟ้าตลอดวัน  
18 ต.ค. 5722.9 31.6 28018.55.2 มีเมฆเป็นส่วนมาก ฟ้าหลัวชื้น ฝนตก ทะเลเรียบ มัศนวิสัย 7-10 กม ลมตะวันออก บ่ายลมตะวันตก 
17 ต.ค. 5724.5 32.2 08035.216.8 เมฆเป็นส่วนมาก ลมตะวันออกความเร็ว 15-25 กม./ชม. ทะเลเรียบ ทัศนะวิสัย 7-10 กม.มีฟ้าหลัว และมีฝนฟ้าคะนองตอนเย็น 
16 ต.ค. 5723.9 33.0 09020.4ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน มีฟ้าหลัว ทัศนะวิสัย 7-10 กิโลเมตร ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th