หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา
เพชรบุรี
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
พัทลุง
หาดใหญ่
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - นราธิวาส
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
26 ส.ค. 5723.1 31.9 25018.52.1 หลัังเที่ยงคืนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมสงบ ทัศนวิสัย 8 กม. มีฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ เช้า-เช้าตรู่ ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมสงบ ทัศนวิสัย 8 กม. มีฟ้าหลัวชื้น สาย-บ่าย ท้องฟ้ามีเมฆเป้นส่วนมาก ลมทิศ 040 กำลังอ่อน ทัศนวิสัยดี เย็น-ค่ำ ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า 17.05-17.40 น. มีฝนธรรมดาขนาดเล็กน้อย 17.40-17.50 น. มีฟ้าคะนองขนาดเล็กน้อย 17.50-19.10 มีฝนธรรมดาต่อเนื่องขนาดเล็กน้อย 18.40-22.30 น. มีฟ้าแลบทิศ อซอ 
25 ส.ค. 5723.5 32.7 22020.4หลังเที่ยงคืนมาท้องฟ้าโปร่ง ลมส่วนมากสงบ ทัศนวิสัย 8-9 กม. รุ่งเช้า ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมสงบ ทัศนวิสัย 8-9 กม. ทะเลเรียบ สาย-บ่าย เมฆลดลง ลมกำลังอ่อน ทิศ 040,240-250 กำลัง 3-5 นอต. ทัศนวิสัย 10-12 กม.ทะเลเรียบ บ่าย-เย็น เมฆเพิ่มขึ้น ลมกำลังอ่อน ทิศ 240-250 กำลัง 3-5 นอต. ทัศนวิสัย 9-10 กม.ทะเลเรียบ มีฟ้าคะนองตอนเย็น เย็น-ค่ำ เมฆลดลง ลมส่วนมากสงบ ทัศนวิสัย 8-9 กม.ทะเลเรียบ 
24 ส.ค. 5723.3 33.1 04022.2หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัย 8 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสงบ เมฆบางส่วน ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมทิศ 020/03 นอต เมฆเพิ่มขึ้น ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมกำลังอ่อน เมฆดป็นส่วนมาก ฟ้าแลบ ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ 
23 ส.ค. 5723.3 34.0 05016.7หลังเที่ยงคืนมามีเมฆบางส่วน ลมสงบ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวชื้นปกคลุมจนถึงเช้า ทัศนวิสัยมองเห็นได้ 8-9 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ สาย-เที่ยง ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ทัศนวิสัยดีขึ้น ลมกำลังอ่อนทิศ 050-140/6-7 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย บ่าย-ค่ำ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อน กลางคืน ลมสงบ ทัศนวิสัยดี 
22 ส.ค. 5723.4 32.2 05022.2หลังเที่ยงคืน ลมสงบ มีเมฆมาก ทัศนวิสัย 5-9 กม. ฟ้าหลัวชื้น มีฟ้าฟ้าคะนองหัวรุ่ง รุ่งเช้า ลมสงบ มีเมฆมาก ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ ทัศนวิสัย 7-9 กม. สาย-บ่าย อากาศร้อน ลมทิศ 020-050/3-9 นอต เมฆมาก ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย เย็น-กลางคืน ลมส่วนมากสงบ เมฆลดลงตามลำดับ ทะเลเรียบ  
21 ส.ค. 5722.5 33.7 08018.55.8 หลังเที่ยงคืนมามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมสงบ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวชื้นทัศนวิสัยมองเห็นได้ 8-9 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ สาย-เที่ยง ทัศนวิสัยดีขึ้น อากาศร้อน มีเมฆเป็นส่วนมาก บ่าย-ค่ำ ลมกำลังอ่นพัดทิศ 080-160/5-6 นอต ทะเลมีคลื่นเรียบ กลางคืน ลมสงบ มีฟ้าหลัวชื้น ทะเลมีคลื่นเรียบ 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th