หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา
เพชรบุรี
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
พัทลุง
หาดใหญ่
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - นราธิวาส
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
15 เม.ย. 5724.5 33.3 04022.2หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆบางส่วน ทัศนวิสัย 9 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสงบ เมฆสงบ เมฆบางส่วน ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมทิศ 050/05 นอต เมฆบางส่วน ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมกำลังอ่อน เมฆเพิ่มขึ้น ทะเลเรียบ  
14 เม.ย. 5723.6 33.9 06022.2ไม่มีฝน หลังเที่ยงคืนมามีเมฆบางส่วน ลมสวนมากสงบ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวชื้นปกคลุมจนถึงเช้า ทัศนวิสัยมองเห็นได้ 8-9 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ สาย-เที่ยง ทัศนวิสัยดีขึ้น ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ลมกำลังอ่อนทิศ 040-190/5-10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย เย็น-กลางคืน เมฆมากบางส่วน ทัศนวิสัยดี 
13 เม.ย. 5723.4 33.7 05022.2ไม่มีฝน หลังเที่ยงคืนมามีเมฆบางส่วน ลมสวนมากสงบ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวชื้นปกคลุมจนถึงเช้า ทัศนวิสัยมองเห็นได้ 8-9 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ สาย-เที่ยง ทัศนวิสัยดีขึ้น ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ลมกำลังอ่อนทิศ 040-090/5-7 นอต ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน เมฆมากบางส่วน ทัศนวิสัยดี 
12 เม.ย. 5723.4 33.5 06022.2ไม่มีฝน หลังเที่ยงคืนท้องฟ้ามีเมฆเป้นส่วนมาก ลมสงบ ทัศนิวัย 8 กม. มีฟ้าหลัวชื้น สาย-บ่าย ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมทิศ 040 กำลังอ่อน เย็น-ค่ำ ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมทิศ 250 กำลังอ่อน 
11 เม.ย. 5723.5 34.0 29024.1หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆมาก ทัศนวิสัย 8 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสงบ เมฆมาก ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมกำลังอ่อน เมฆบางส่วน ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมกำลังอ่อน เมฆมาก ทะเลเรียบ 
10 เม.ย. 5723.4 33.2 05022.2หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัย 8 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสงบ เมฆบางส่วน ฟ้าหลัวชื้น สาย-บ่าย ลมกำลังอ่อน เมฆบางส่วน ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมกำลังอ่อน เมฆเพิ่มขึ้น ทะเลเรียบ 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th