หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา
เพชรบุรี
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
พัทลุง
หาดใหญ่
รายงานอากาศ 7 วันที่ผ่านมา - นราธิวาส
อากาศรายภาค : เหนือ | อีสาน | กลาง | ตะวันออก | ใต้ฝั่งอ่าวไทย | ใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ อุณหภูมิ ลมสูงสุด ฝน 24 ชม. หมายเหตุลมฟ้าอากาศ
ต่ำสุด สูงสุด ทิศทาง ความเร็ว
23 ก.ค. 5723.0 34.8 20013.0หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า ทัศนวิสัย 8 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสงบ เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมสงบ เมฆมาก ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมสงบ เมฆมาก ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ 
22 ก.ค. 5724.9 33.5 22014.8หลังเที่ยงคืนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมสงบ ทัศนวิสัย 8 กม. มีฟ้าหลัวชื้น เช้าเช้าตรู่ ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมสงบ ทัศนวิสัย 9 กม. มีฟ้าหลัวชื้น สาย-บ่าย ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมทิศ 310 กำลังอ่อน เย็น-ค่ำ ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ลมทิศ 340 กำลังอ่อน 
21 ก.ค. 5724.5 33.2 02014.8หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก ทัศนวิสัย 9 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมทิศ 040/04 นอต เมฆมาก ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมกำลังอ่อน เมฆมาก ทะเลเรียบ 
20 ก.ค. 5724.0 33.0 04018.5หลังเที่ยงคืนมาท้องฟ้ามีเมฆมาก ลมสงบ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวชื้นปกคลุมจนถึงเช้า ทัศนวิสัยมองเห็นได้ 8 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ สาย-เที่ยง ท้องฟ้ามีเมฆลดลง ทัศนวิสัยดีขึ้น ลมทิศ 050,280 กำลัง 5-6 ทะเลมีคลื่นเรียบ เย็น-กลางคืน มีเมฆมาก ลมทิศ 030 กำลังอ่อน ทัศนวิสัยลดลงมองเห็นได้ 9-10 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ 
19 ก.ค. 5724.2 33.2 04014.8หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆมาก ทัศนวิสัย 8 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า สงบ เมฆมาก ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมสงบ เมฆมาก ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมทิศ 040/04 นอต เมฆมาก ทะเลเรียบ  
18 ก.ค. 5723.5 34.0 12018.5หลังเที่ยงคืนมาท้องฟ้ามีเมฆมาก ลมสงบ อากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวชื้นปกคลุมจนถึงเช้า ทัศนวิสัยมองเห็นได้ 8-9 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ สาย-เที่ยง ท้องฟ้ามีเมฆเพิ่มขึ้น ทัศนวิสัยดีขึ้น ลมส่วนมากสงบ ทะเลมีคลื่นเรียบ เย็น-กลางคืน มีเมฆมาก ลมทิศ 120 กำลังอ่อน ทัศนวิสัยลดลงมองเห็นได้ 9-10 กม. ทะเลมีคลื่นเรียบ 
17 ก.ค. 5724.5 34.5 03022.22.9 หลังเที่ยงคืน ลมสงบ เมฆมาก ทัศนวิสัย 8 กิโลเมตร ฟ้าหลัวชื้น รุ่งเช้า ลมสบ เมฆมาก ฟ้าหลัวชื้น ทะเลเรียบ สาย-บ่าย ลมทิศ 030/10 เมฆลดลง ทะเลเรียบ เย็น-กลางคืน ลมทิศ 060/07 นอต เมฆมาก ฟ้าหลัวชื้น 19.20-19.50 น. ฝนธรรมดาตกเล็กน้อย 
  ° C ° C   กม./ชม. มม.  
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th