ป้อนค่าต่อไปนี้
* Temperature: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* Relative Humidity: % * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Heat Index: เซลเซียส  
Heat Index: ฟาเรนไฮต์
Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม//http://www.underground.org.hk/wxindices.html