หน่วยที่ต้องการ
* ตุ้มแห้ง: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ตุ้มเปียก: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความกดอากาศที่สถานี: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Dewpoint: เซลเซียส  
Dewpoint: ฟาเรนไฮต์
Dewpoint: เคลวิน
Relative Humidity: % มีค่าเกิน 100% กรุณาตรวจสอบอุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียก