ป้อนค่าต่อไปนี้
* Temperature: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* Dewpoint: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความกดอากาศที่สถานี: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Virtual Temperature: เซลเซียส  
ฟาเรนไฮต์
เคลวิน