ป้อนค่าต่อไปนี้
* Temperature: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความเร็วลม: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Wind Chill: เซลเซียส  
Wind Chill: ฟาเรนไฮต์
Wind Chill: วัตต์ต่อตารางเมตร
Wind Chill Index เป็นดัชนีการวัดค่าความหนาวที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของลม ในสภาวะอุณหภูมิต่ำและมีลมร่างกายเราจะรู้สึกหนาวกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม