กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรก โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านการทหาร การปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำด้านหน้าอาคารบริหาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
04 สิงหาคม 2563