กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้นายมนูญ โดะโอย ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนต่างๆ รักษาราชการผู้อำนวยการสถานีอุดรธานีและข้าราชการฯ ให้การต้อนรับว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา และคณะในการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 โดยมีนายมนูญ โดะโอย และนายศุภกฤต โครตเวียง เป็นผู้กล่าวรายงานสรุป ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานอุดรธานี จากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีและสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคายภาพ ณิชกานต์

เรียบเรียง-ลงข่าว ศิริพร

ตรวจทานข่าว ณิชกานต์
07 สิงหาคม 2563