กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวแสงเพ็ญ พงษ์คำ หัวหน้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม กลุ่มอาชีพ กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน การจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน ผลการปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการงานในหน้าที่ การบริการทางด้านสาธาณสุข การให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านการเกษตร การฝึกอาชีพ การสาธิตเรื่องพลังงาน การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การสอนวิชาชีพต่างๆ และงานบริการด้านปศุสัตว์ เป็นต้น ณ วัดตูมคำมณี ม.5 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 สิงหาคม 2563