กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 08.20น. นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ร่วมออกรายการ “กาฬสินธุ์เมืองหน้าอยู่” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระบบFM ความถี่ 93.00 Mhz ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00น. ในประเด็นรายการ "กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่" ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยได้นำเสนอในหัวข้อการรับมือฤดูฝน/สถานการณ์ฝนของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพายุโซนร้อน"ฮีโกส" ,ร่องความกดอากาศต่ำ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่จะทำให้เกิดฝนตกในช่วงวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 นี้ โดยได้นำประกาศ และแจ้งเตือนสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
20 สิงหาคม 2563