กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีได้รายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำฝน รวมถึงปริมาณน้ำฝน ปี 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
30 สิงหาคม 2563