กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายวินัย ทองผาสุข ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล โดยมีนายธีรลักษ์ แสงสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

22 กันยายน 2563