กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วย นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ. และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และคณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2563ในพื้นที่ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรภาพ : วศิน

เรียบเรียงข่าว:ศิริพร

ตรวจทานข่าว ณิชกานต์
24 กันยายน 2563