กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายเอกชัย ดอกสันเทียะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี เข้าประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีครั้งที่4/2563 ผ่านระบบ Cloud conference นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากผลกระทบของพายุโซนร้อนโนอึล ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
24 กันยายน 2563