กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวอรทัย บุญสร้อย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์) อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
18 มกราคม 2564