กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อเนื่องจากปี 2563 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ ท่าอากาศยาน กองบิน 41 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือวางแผนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 และติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศไทย ที่ขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมน้อยกว่า 30%ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

25 มีนาคม 2564