กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น . ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ ณ สำนักงานอธิบดี ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวถึงปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงว่า ในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ (2564) ในภาพรวมหลายพื้นที่ยังมีปริมาณฝนน้อย และการกระจายไม่สม่ำเสมอ แม้ในบางช่วงจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่นในช่วงวันที่ 11-14 มิถุนายน เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน“โคะงุมะ” (KOGUMA, 2104) ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้กับประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนาแน่นในเกือบทุกภาค โดยค่าเฉลี่ยทางภูมิอากาศช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีฝนน้อย ส่งผลให้เกิดสภาวะ“ฝนทิ้งช่วง” หรือช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มม. ติดต่อกันเกิน 15 วัน เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนกับมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏแน่ชัด อีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีโอกาสฝนทิ้งช่วงสูง ได้แก่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
01 กรกฎาคม 2564