กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องด้วย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุม เพื่อติดตาม และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS)ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 กันยายน 2564