กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.นางแสงเพ็ญ เรืองสุกใส หัวหน้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก ร่วมเป็นเกียรติในการเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จำนวน 2,000 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
16 กันยายน 2564