กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00น.-11.30 น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลฝน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ชลประทานจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอบ้านคา นายอำเภอสวนผึ้ง นายอำเภอจอมบึง สมาชิกสภาจังหวัดในเขตพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่จะได้รับผลกระทบทั้ง 3 อำเภอ โดยมี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 2 ร่วมรับฟังปัญหาพร้อมฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงขึ้น โดยเฉพาะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยมีปริมาณน้ำกักเก็บ 90 เปอร์เซ็นต์ จำเป็นต้องระบายออก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชน จึงได้มีการปรึกษาหารือบูรณาการข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และวางแผนแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
23 กันยายน 2564