กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา และร่วมประชุมติดตามงบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
11 พฤศจิกายน 2564