กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ในด้านการดำเนินการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
09 ธันวาคม 2564