กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2561 ภาครัฐเพื่อ ประชาชน “Good Governance for Better Life” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดี ความสำเร็จจากการดำเนินงานเรื่อง การสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนทำเกษตรกรรมในพื้นที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
14 กันยายน 2561